Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

ФинСити ООД e регистрирана, необвързана компания за кредитни консултации съгласно
Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП),
оперираща на българския пазар повече от 10 години.

50млн.лв.
Ипотечни кредити
10млн.лв.
потребителски кредити
1млн.лв.
фирмени кредити
3000
доволни клиенти

Ние се стремим към индивидуално отношение и решение за всеки клиент!

Финсити е разпознаваем и предпочитан партньор в отношениеята
си със своите основни партньори – Търговските банки в България.
Именно нашата история на добри взаимоотношения с толкова
сериозни институции потвърждава думите ни.
Освен с банкови финансови институции ние имаме трайни
партньорски взаимоотношения с различни представители от застрахователния сектор,
лизингови компании и други небанкови финансови институции.