Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Санук ООД

Санук ООД предлага консултантски и посреднически услуги на
физически лица за ипотечни кредити. Компанията си партнира с 12 банки.
Санук ООД е първият одобрен от Българска Народна Банка кредитен посредник
с регистрационен номер № BCI00001 и е член на Асоциацията на Кредитните посредници в България от 19.06.2018г.
Компанията е създадена от екип професионалисти в областта на банковото финансиране,
с над десетгодишен опит в кредитирането. Философията на Sanuk (в превод „щастие“)
се основава на разбирането, че всеки избор в живота може да се прави с удоволствие и усмивка.
Това е и основната цел на екипа – да улесни клиентите си при кандидатстване за кредит и
да съдейства за постигане на най-доброто финансово решение. Услугата е напълно безплатна.