Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Санук ООД

Санук ООД предлага консултантски и посреднически услуги на физически лица за ипотечни кредити. Компанията си партнира с 12 банки. Санук ООД е първият одобрен от Българска Народна Банка кредитен посредник с регистрационен номер № BCI00001 и е член на Асоциацията на Кредитните посредници в България от 19.06.2018г. Компанията е създадена от екип професионалисти в областта на банковото финансиране, с над десетгодишен опит в кредитирането. Философията на Sanuk (в превод „щастие“) се основава на разбирането, че всеки избор в живота може да се прави с удоволствие и усмивка. Това е и основната цел на екипа – да улесни клиентите си при кандидатстване за кредит и да съдейства за постигане на най-доброто финансово решение. Услугата е напълно безплатна.