Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кредитен Център Брейн Сторм

Кредитен Център Брейн Сторм е регистриран Кредитен посредник
в регистъра на Кредитните посредници на Българска народна банка /БНБ/.

Дружеството предлага кредитни консултации свързани с условията по ипотечни,
потребителски и фирмени кредити. Кредитен Център Брейн Сторм работи единствено
като консултантска компания и не отпуска кредити.

Нашият екип е изграден от експерти с дългогодишен опит в сферата на кредитиране
и ще ви помогнат да вземете правилното решение за вашия кредит.

Като част от групата Брейн Сторм, услугата, която предлага Кредитен Център Брейн Сторм
е логично продължение на дългогодишната дейност в сферата на комплексните бизнес решения,
стоящи зад търговската марка, а именно бизнес, правни, финансови и данъчни консултации,
преминавайки през управление на бизнеса, счетоводството и одита,
и завършвайки с финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL.

Брейн Сторм Консулт е с над 21 години опит в
осигуряването на индивидуални решения за своите клиенти.

Брейн Сторм Консулт е сред най-добрите 10 водещи фирми
за професионални услуги в БЪЛГАРИЯ.