Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

 

CreditSpace е млада, иновативна компания, която чиято цел е да помага на потребителите на ипотечни кредити в преговорите с банките, за постигане на най-добрите условия по техните жилищни кредити. Дружеството е специализирано в областта на кредитните консултации за ипотечно кредитиране, както и в сферата на фирменото инвестиционно кредитиране.

CreditSpace е регистриран от Българската Народна Банка кредитен посредник според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското законодателство, както и член на Асоциацията на Кредитните Посредници в България (АКПБ), като дружеството си партнира с водещите банкови институции в България.