Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Революшън Кредит Консулт ООД

Революшън кредит косулт ООД е лицензиран кредитен посредник по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), оперираща на българския пазар от началото на 2018г. Компанията е изградена от сплотен екип мотивирани специалисти в банковата сфера. За краткото време, в което упражнява дейност, „Революшън кредит консулт“ е отличена с множество награди, една от който е най-бързо развиващ се кредитен посредник. Слоганът на фирмата е „рЕволюция в кредитирането“ – целта ни е с помощта на нашите знания и опит, да направим тегленето на кредит лека и приятна процедура.