Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Революшън Кредит Консулт ООД

Революшън кредит косулт ООД е лицензиран кредитен посредник
по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП),
оперираща на българския пазар от началото на 2018г. Компанията е изградена от сплотен екип
мотивирани специалисти в банковата сфера. За краткото време, в което упражнява дейност,
„Революшън кредит консулт“ е отличена с множество награди,
една от който е най-бързо развиващ се кредитен посредник.
Слоганът на фирмата е „рЕволюция в кредитирането“ – целта ни е с помощта на нашите знания и опит,
да направим тегленето на кредит лека и приятна процедура.