Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Бляскав годишен коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България

На бляскава гала вечер в Галерия „Сан Стефано“ се състоя годишният коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България. На нея присъстваха членовете на Асоциацията, отбрани гости, както и медии. Целта на срещата беше да се представи годишният отчет на дейността на организацията, както и неформална среща на всички членове.

Сред официалните гости имаше редица представители на водещи банки у нас, сред които Банка ДСК, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен Банк, Токуда Банк, БНП Париба Лични Финанси, Централна Кооперативна Банка, Българо-американска кредитна банка, Алианц Банк, Д Банк и представители на Асоциация на банките в България.

Вечерта бе открита от председателя на АКПБ г-н Деян Василев и заместник-председателя на АКПБ г-жа Мария Петкова. Те изразиха радостта си, че Асоциацията се развива и разраства, и пожелаха на всички гости да се събират всяка година и да стават все повече. Във встъпителното си слово г-жа Петкова напомни и за част от мисиите на Асоциацията:

 • Да защитава интересите на членовете и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници
 • Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници
 • Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите
 • Да създава партньорства с други организации от бранша

След това Мария Петкова презентира и Етичния кодекс, който беше приет през изминалата година. Сред някои от точките можем да откроим:

 • Да се спазва стриктно Закона за защита на конкуренцията
 • Да се действа почтено, открито и добросъвестно, както в отношенията помежду им, така и сред клиенти и кредитори
 •  Да не се участва в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на професията и да навреди на Асоциацията и на нейните членове
 •  Да не се използва невярна или заблуждаваща реклама
 •  Да не се вербуват клиенти на други кредитни посредници
 •  Да не се вербуват служители от фирмите на други членове на Асоциацията
 •  Да се осигурява пълна, достоверна и достъпна информация на всеки един клиент

След кратката, но важна презентация за Етичния кодекс, беше ред на всичките 22 фирми да представят накратко дейността си и да изразят задоволство, че са част от Асоциацията. Това са CreditLand, Creditchoice, FinCity, Нютън ипотечни консултанти, Comfort Credit, Революшън Кредит Консулт, Кредит център Кредитур, ЕРА България, Кредитен Център Брейн Сторм, Морски имоти, Уинърс ипотека, Супер Кредит, Иммокредо, Финанс хелп, Privilege Consulting Services, МС Корект Консулт, Кредипорт, Кредит Брокер, Кредит мениджър, Умен Кредит, Инфинити Тръст, Кредиво.

За финал председателят на АКПБ Деян Василев представи отличните резултати, които Асоциацията е отчела през изминалата година.

“Обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацита, нараснаха с 87.8 %, на 621 млн лв, спрямо 330 млн лв за 2020. За потребителските кредити беше постигнат ръст от 51.9 % на 101 млн лв за 2021 г., спрямо 66.5 млн лв за 2020 г.”

Друга важна информация, която г-н Василев сподели е, че новоразрешените потребителски кредити през 2021 г. са били 6 498.9 млн. лв. За 2020 г. тези нови потребителски кредити са били 5 083.6 млн. лв. Изводът е, че има ръст за пазара на потребителски кредити от 27.84%. 

В заключение може да се отчете и че фирмите членки на АКПБ са посредничили за 11.29% от новите жилищни кредити в банковата система през 2021 г. Ръстът вътре в асоциацията за 2021 г. спрямо предходната година е 88% и изпреварва повече от двойно пазарния ръст. 

И след тези мотивиращи статистики за Асоциацията, Деян Василев пожела на всички попътен вятър и през новата 2022-ра година. След това събитието премина в неформални, но ползотворни разговори.