Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Иммокредо ЕООД

Ние сме екип от опитни банкери и кредитни консултанти с дългогодишен банков стаж.
Предоставяме професионални консултации и безплатно кредитно посредничество при
кандидатстване за всякакви видове банково финансиране.
Наши официални партньори са всички водещи банки в България.

Компанията Иммокредо е вписана в „Регистър на кредитните посредници“
при БНБ (www.bnb.bg) с регистрационен номер BCI000036 съгласно
„Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите“
и разполага със застраховка „Професионална отговорност“.

Управителят на Иммокредо ЕООД – г-жа Красимира Тодорова
е дългогодишен банков мениджър и е заемала ръководни постове
в българските подразделения на водещите европейски банки BNP-Paribas,
HypoVereinsbank и Piraeus Bank. Носител е на приза на списание Business Lady
за банков мениджмънт и управление на кредитния риск.

Нашите безплатни услуги за Вас:

 • Осигуряваме Ви достъп до всички водещи банки в България.
 • Преговаряме с банките вместо Вас и Ви предоставяме техните преференциалните оферти.
 • Консултираме Ви внимателно, анализираме Вашите потребности,
  ориентираме Ви в пазарните условия и предлагаме най-подходящото решение за Вас.
 • Представяме Ви само персонализирани банкови оферти, изготвени лично за Вас, чрез нашето посредничество.
 • Анализираме разходите Ви по кредита, включително и тези, които не са очевидни на пръв поглед.
 • Сравняваме най-добрите банкови оферти и значително улесняваме избора Ви на банка.
 • С нас получавате специално внимание и лично отношение от банковите служители.
 • Ориентираме Ви при набавянето на документи от държавни и общински инстанции.
 • Съдействаме Ви при изготвянето на пазарна оценка на имота, предложен за обезпечение.
 • Разясняваме Ви неясните клаузи по договора за кредит.
 • Можете да се възползвате безплатно от добрите ни контакти с надеждни партньори във всички сфери.

Какви видове финансиране можем да договорим за Вас?

 • Осигуряваме Ви достъп до всички водещи банки в България.
 • Преговаряме с банките вместо Вас и Ви предоставяме техните преференциалните оферти.
 • Консултираме Ви внимателно, анализираме Вашите потребности, ориентираме
  Ви в пазарните условия и предлагаме най-подходящото решение за Вас.
 • Представяме Ви само персонализирани банкови оферти, изготвени лично за Вас,
  чрез нашето посредничество.
 • Анализираме разходите Ви по кредита, включително и тези, които не са очевидни на пръв поглед.
 • Сравняваме най-добрите банкови оферти и значително улесняваме избора Ви на банка.
 • С нас получавате специално внимание и лично отношение от банковите служители.
 • Ориентираме Ви при набавянето на документи от държавни и общински инстанции.
 • Съдействаме Ви при изготвянето на пазарна оценка на имота, предложен за обезпечение.
 • Разясняваме Ви неясните клаузи по договора за кредит.
 • Можете да се възползвате безплатно от добрите ни контакти с надеждни партньори във всички сфери.