Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Инфлацията и цените на имотите

FinCity е един от учредителите на Асоциацията на кредитните посредници в България /АКПБ/, а Иво Димитров – управител на ФинСити ООД, е член на управителния съвет на Асоциацията. Компанията оперира на българския пазар повече от 14 години. FinCity има изградена мрежа от консултанти в цялата страна, които със своите знания, умения и опит ще ви помогнат по пътя на закупуването на мечтания от вас дом като договорят най-добрите условия от банките.

Актуалността на темата инфлация налага обсъждане на въпроса за взаимовръзката между инфлацията, търсенето на имотите и как те се отразяват на цените им.

Как се измерва инфлацията?
Всеки човек, който има интерес по темата знае какво е инфлация на теория. Когато говорим за реалния живот, нещата стават по-сложни. Какво имаме предвид? Официалната инфлация далеч не е онази, която ще почувствате и усетите. Защо? – Официалната инфлация се мери с така наречената “потребителска кошница”. Иначе казано заложените в нея стоки и услуги са толкова минимизирани (най-вече като стандарт), че най-вероятно не са вашите – не са тези, които ползвате. На практика, потребителската кошница е персонална и тази “официална инфлация” всъщност не е инфлацията, която реално усещате.

Какво да правим по време на инфлация?

Инфлацията сама по себе си казва следното – всичкият актив носи някаква стойност, която утре ще бъде различна от днес. Единственото, което ще загуби стойност така или иначе са парите в брой.

Тук дори не обсъждаме въпроса за печелене. Стои въпросът за търсенето на стойностен актив, който би пренесъл стойността на инфлацията в бъдещата си цена.

Нашите смели предположения на база опита ни са, че поради недоверието на българите в различните възможности за инвестиране на средствата на капиталовите пазари остават (според техните разбирания) опциите да държат парите си или по сметка или да потърсят имот. Факт е, че най-познатият и близък подобен стойностен актив до нагласата на българите са имотите.

Краят на депозитите и как това се отразява на търсенето и цените на имотите

Наблюдава се постепенно изчезване на депозитите от сметкопланите на банките. Това означава, че на падежа на вашия тримесечен или 6-месечен депозит, същият изчезва като такъв и се трансформира в разплащателна сметка.

Основната разлика между разплащателна и депозитна сметка, която интересува потребителя, е таксата за месечна поддръжка. При депозитите няма такава. Разбира се тегленето е на падеж, а не по всяко време. Приликите и разликите между депозитите и разплащателните сметки обаче не са тема сега. Темата е, че депозитът изчезва и бива служебно трансформиран в нещо различно, което от своя страна има месечна такса за поддръжка.

Доходност по депозитите от години реално няма, вече дори трябва да плащаме за това банката да съхранява парите ни. Какво следва? Ако хората притежават свободни пари, то е логично хората да започнат да се оглеждат за влагането им в стойностен актив, който обсъдихме по-горе.

Ако към това се прибави и ръст на доходите, всичко това ще доведе до категоричен ефект – увеличено търсене на недвижими имоти и респективно цените им ще растат. След като количеството на един актив е ограничено а, търсенето му е значително, то единственото, което изравнява уравнението е цената. Затова все още „балон“ на имотния пазар не съществува.

Закупуването на имот с банково кредитиране е винаги по-лесно и успешно с помощта на кредитен консултант. Консултирайте се безплатно относно вашия ипотечен кредит с FinCity.

Телефон за контакти: *3748

Имейл: office@fincity.bg

Адрес:  София 1000, ул. Уилям Гладстон 25