Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Ипотечен кредит за строеж на еднофамилна жилищна сграда

Голяма част от хората мечтаят да си построят къща по собствен вкус. Но в повечето случаи това се явява скъпо начинание, за което собствените средства не достигат. Добрата новина е, че не малко банки предлагат ипотечен кредит за строеж на къща. Лихвените проценти и срокът по такива кредити е същия като при жилищни кредити за закупуване на завършен имот. Специфичното при този вид кредити е, че се изискват повече документи и срокът за одобрение на кредита е малко по-дълъг от стандартния.

Откъде да започнем?

Първите стъпки са да имате закупен урегулиран поземлен имот /УПИ/, да сте получили Разрешение за строеж и да имате Одобрен архитектурен проект. Препоръчително е строителните дейности да се извършат от фирма, която да изготви и количествено-стойностна сметка /КСС/ на проекта. При кандидатстване за кредит финансиращата банка изисква представянето на КСС. На база на неговата стойност и пазарната оценка се определя размера на кредита. Пазарната оценка се извършва от лицензирана оценителска фирма, която остойностява парцела и разрешителното за строеж /т.нар бъдеща конструкция/. Банките финансират 70-85% от стойността на строителството на бъдещата сграда. Важно изискване е първоначално клиентът да разполага със собствени средства, минимум 15-20%. Кредитът се отпуска на 3-4 транша, като клиентът заплаща лихва само върху усвоената част от средствата.

Усвояването на първия транш се допуска след учредяване на ипотека върху урегулирания поземлен имот и подобренията върху него. Средствата от първия транш се отпускат за достигане на Акт 14, “груб строеж”. След предоставянето му в банката и нанасяне на сградата в кадастралната схема към Агенция по кадастър и геодезия, банката отпуска средства от кредита спрямо КСС за довършителни работи и достигане на Акт 15. Банката изпраща лицензиран оценител до обекта на строителство с цел удостоверяване на изпълнените строително-монтажни работи и целевото изразходване на средствата. След потвърждение от негова страна, банката отпуска и последния транш от кредита с цел окончателно завършване на сградата и получаване на Разрешение за ползване.

Незаменима помощ от кредитен посредник!

И ако всичко това Ви се струва доста сложно препоръчваме да се доверите на кредитен посредник. На база натрупания опит и професионализъм, той ще олекоти процедурата, като поеме комуникацията с банката и ще защити интереса Ви на всеки етап от процедурата по отпускане на ипотечен кредит за строеж на еднофамилна жилищна сграда. И не на последно място: напълно безплатно за клиента, без комисион. Банката заплаща възнаграждение на кредитния посредник при реализиране на сделката.

За повече информация и въпроси: Комфорт Кредит ООД, comfortcredit.bg, office@comfortcredit.bg