Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Каква сигурност дава на клиента ползването на регистриран кредитен посредник?

10 причини, поради които сме по-сигурни, когато ползваме кредитен посредник.

key house 1.Важността на решението

Покупката на жилище е една от най-важните финансови инвестиции в личен план. Обичайно вземаме Жилищен кредит веднъж или два пъти в живота си. Тежестта на решението за избор на Жилищен кредит е голяма, заради дългосрочната перспектива, солидната сума и залога, ако не можем да изплатим кредита, да останем без дом. Ползването на консултант намалява нашия стрес, тъй като споделяме тежестта на вземането на решението. Получаваме професионална гледна точка и безпристрастно сравнение от банкови предложения за кредит.

2.Експертизата, която кредитните консултанти имат

За немалка част от хора финансовия анализ на банковите предложения се оказва предизвикателство, за което е необходими по-спечифични знания и опит в сферата на финансите. Изборът на банково предложение, което включва немалък брой показатели – лихва, такси, комисиони, процент финансиране и т.н. се оказват трудно сравними. Кредитният консултант, обичайни /и по изискване на закона/ има необходимите опит, експертиза и обучение, за да сравни коректно, а Вие да изберете лесно най-подходящия кредит за нуждите Ви.

3.Пестене на време

В забързаното ни ежедневие, човек е трудно да намери достатъчно време, за да прегледа десетки страници банкови предложения. Също така, малко са хората, които биха прочели „дребния шрифт“, който крие ключови детайли, определящи крайното оскъпяване на кредита. Тук идва ролята на кредитния посредник, който ще огледа всяка малка подробност вместо Вас.

online meeting4.Лимитиране на физическия контакт

Посредниците ще преговарят и ще контактуват с банките и свързаните институции от Ваше име – ходенето физически по банки и институции е изключително времеотнемящо, а и по време на пандемия е рисковано, затова консултантите го правят вместо Вас. Ще Ви спестят множество срещи и разговори с различни служители, които разбира се имат пристрастие към институцията, която представляват.

5.Независимост на консултирането

Кредитните посредници са независими работят с много банки и са безпристрастни, консултират изцяло в полза на интереса на клиента. За тях е без значение коя банка ще изберете, тъй като те получават комисионни от всички банки и не биха ви насочили умишлено към някоя с по-неблагоприятни за Вас условия. Изискване на Закона за кредитите за недвижимите имоти кредитнияпосредник мотивира служителите си по начин, по който не избира банка кредитор според размера на възнаграждението.

6.Безплатна услуга за крайния клиент

Кредитните консултанти получават възнаграждението си от банките при сключване на сделка и за тях е без значение с коя конкретна институция ще подпишете. Банките от своя страна заплащат на кредитните посредници за консултацията на клиента, окомплектоването на документите и спестяването на човекочасове работа на техните служители. Важното е условията да са съобразени с Вашите нужди и изисквания за структура на кредит.

Business team working7.Експедитивност

Несравнимо е времето, за което обикновения човек би получил оферта от банка и това, за което посредниците го правят. Използвайки кредитен консултант, вие споделяте исканията си, а той ги предава на банките и изисква оферти от тях. В най-кратък срок клиентът ще има на разположение нужната му информация, както и анализ на данните и становище коя банка най-добре обхваща нуждите му. Обичайно събирането на банкови предложения и анализа им се случва за не повече от два дни.

8.Кредитните посредници са регистрирани от БНБ

Законът, за ипотечни кредити от 2016 г., изисква от кредитните посредници да имат нужните квалификация и опит, застраховка „Професионална отговорност“, както и извършва периодичен, регулярен мониторинг на дейността им. Не малко са фирмите и физическите лица, които извършват посредническа дейност без да са оторизирани и да имат всички формални и неформални квалификации за извършването на услугата. Рискът от ползването на нерегистриран кредитен посредник остава за клиента, който няма гарантирана качествена услуга.

9.Обслужване и след получаването на кредита

Съвместната работа не приключва с взимането на кредит. Можете да ползвате услугите на кредитните посредници не само за вземане на нов кредит, но и за рефинансиране. На всеки 3-4 години е добре да се консултираме с посредниците дали на пазара не се е появила по-добра оферта за нашия тип кредит, чрез която бихме могли да намалим вноската на кредита си или да подобрим някой друг компонент – срок, тежест на обезпечение, необходимост от застраховки и т.н.

10.Предпоставка за взимане на най-добри решения за Вашия кредит

Кредитните посредници ще Ви помогнат да вземете кредит „ушит по Ваша мярка“, с най-добрата лихва според Вашия профил и с най-добрата структура според Вашите желания. Важно е да можете реално да прецените и възможностите си за плащане на месечните вноски. Да се прецизират срок и размер на вноска по начин, по който не нарушават драстично месечния бюджет на домакинството.

Можете да потърсете за консултация независимите кредитни посредници тук: http://www.acib.bg/members/