Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какви услуги може да Ви предложи кредитният посредник?

Кредитното посредничество не е сфера, която предлага голям набор от услуги, а съвкупност от действия, които подпомагат хора, нуждаещи се от средства, да се сдобият с тях. Тези действия представляват стъпките на услугата, предлагана от консултантите. Основните типове кредити, които се финансират с помощта на консултанти са ипотечни и потребителски, по-рядко фирмени.

На първо място е срещата между кредитен посредник и клиент, на която се уточняват желанията на клиента, както и неговите възможности за изплащане на кредит, тоест колко най-много средства може той да получи и каква вноска най-много може да изплаща, изчислено според неговите приходи и разходи. Тази първа стъпка на услугата и съвместната работа е много важна, защото тя полага основите на опознаването, вникването в детайли в нуждите и възможностите и дори персоналните специфики на клиента или семейството.

След това първоначално опознаване и залагане на основните параметри, кредитният консултант се свързва с банките и подава искане за кредитиране от името на своя клиент, но по начин, по който на финансовите институции е зададено точно, ясно и конкретно задание и няма проблеми в комуникацията. При липса на такъв посредник често се случва бъдещите кредитополучатели да употребяват термини без да знаят реалното им значение и впоследствие да се получават недоразумения.

На следващ етап банките изпращат офертите към кредитните посредници. Трябва да се има предвид, че през консултанти времето за чакане е много по-малко, отколкото ако клиент отиде директно в банка. Получавайки една, две или повече оферти, посредниците ги анализират по множество критерии като лихвен процент, ГПР(годишен процент на разходите), срок за изплащане и много други. Този анализ е изключително важен, защото на пръв поглед може да изглежда, че цената на банка Х е най-ниска, но има фактори, които трябва да се вземат предвид, за да може сметката на пълните разходи, да е напълно коректна. И като се пресметне в дългосрочен план офертата на банка Y наистина да е най-добрата според нуждите на клиента.

След като е избрана конкретна банка е нужно да се набавят не малък набор от документи, които изисква много време и чакане по институции, с което най-често кредитополучателите не разполагат. Затова насреща са посредниците, които комуникират с институциите и набавят всичко нужно. От целия процес остава само клиентът да си получи средствата и да започне да си изплаща кредита.

С предходната стъпка, обаче, не приключват отношенията между клиента и кредитния посредник. Винаги при нужда, хората може да се свържат със своите консултанти, за следващи консултации при нужда от нови кредити или преглед на условията по настоящите.