Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какво представлява кредитната консултация?

Една от отличителните черти на българина е, че е специалист по всичко. Този наш патент се отнася както към това да направим ремонт у дома, да си поправим автомобила, ако можем сами и даже да се лекуваме сами вкъщи. Дали това поведение е правилно или не, може доста да се поспори. Има обаче сфери, в които е доста рисковано и даже опасно да „бъдем“ специалисти, когато всъщност не сме. Една от тях е свързана с финансовите ни решения за важни инвестиции, като закупуването на жилище или офис, например. Едно е да разбирате от политика или от футбол, друго е да разбирате от банково финансиране.

Изборът на ипотечни кредити, който се предлага от банките в България е голям. Дори и една и съща банка има различни кредитни продукти, подходящи за различен тип клиенти. Със сигурност изборът на най-подходящ кредитен продукт никак не е лесен. Поради тази причина се е оформила нуждата от кредитни консултанти. Това са компании, регистрирани от БНБ, които са независими и безпристрастни, и предоставят, при това безплатно за клиентите си, услугата кредитно консултиране.

Кога да се обърнем към професионалист за кредитно консултиране?

Всяка една инвестиция, която е по-голяма от няколко наши месечни възнаграждения е повод да потърсим професионална консултация. В противен случай можем да изпаднем в затруднено положение, заради факта, че не сме доогледали всички аспекти на предстоящата инвестиция и договорните отношения по взетия кредит.

Ето кратък списък, при кои случаи е добре да потърсим специалист – кредитен консултант:

 • При покупка на основно жилище и/или с цел инвестиция
 • Покупка на парцел, строеж на къща или покупка на ваканционен имот
 • Ремонт и обзавеждане на собствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващи жилищни кредити
 • Обединяване на текущи задължения и нужда от допълнителни средства
 • Покупка на автомобил
 • Инвестиция в образование
 • Осигуряване на средства за стартиране бизнес
 • Осигуряване на средства за развиване потенциала на съществуващ бизнес

Какво представлява услугата кредитно консултиране?

Първо услугата е индивидуална и е съобразена с персоналните потребности на всеки кредитополучател. Организира се първоначална консултация, на която се уточняват конкретните параметри на търсения кредит като:

 • Цел на кредита
 • Как ще бъде обезпечен
 • Период на изплащане
 • Необходими документи

Втората стъпка е кредитния посредник да събере най-подходящите за клиента банкови предложения и да му ги предостави.

Третата стъпка е след като клиентът реши кой кредитен продукт избира, да се пристъпи към подготовката на документите.

Фирмите, които предлагат услугата кредитно посредничество биха могли да съдействат и за изваждането на всички необходими документи. А фактът, че са регулирани от БНБ, означава, че може да им се има доверие. А Асоциацията на кредитните посредници в България е организация, която обединява част от тези регистрирани в БНБ компании, които спазват етичен кодекс в работата си с клиенти и банки. Можете да видите нашите членове – регистрирани кредитни посредници тук: https://www.acib.bg/members/