Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какво трябва да знаем, когато искаме да изтеглим кредит?

Тегленето на кредит е важна стъпка, която изисква много мислене и вземане предвид на редица фактори свързани с вида, целта, срока на кредита, както и изчисляване на подходящата сума, която човек е способен да изплаща, спрямо доходите си. На първо място е определяне на типа кредит, от който имате нужда. Най-основните са потребителски, ипотечен и инвестиционен, като всеки от тях има своите особености и изисквания, в зависимост от това, дали са за физическо или юридическо лице. Кредитните консултанти най-често се сблъскват с лица, желаещи да вземат ипотечен кредит, тъй като при него изискуемите от банката документи са много повече от тези за потребителски.

След като сме определили типа кредит е необходимо да разберем каква точно е целта на закупуване на имота. Има различни варианти, като основните два са следните:

  • Купуване на жилище за лично ползване от даден човек или цяло семейство
  • Купуване на жилище с инвестиционна цел. То може да бъде препродадено на по-висока цена или да бъде отдадено под наем – дългосрочно или чрез Airbnb. В този случай парите които се получават за отдаването на имота биха послужили за покриване на вноската по ипотечния кредит

Следващата стъпка е да се анализират доходите на лицето/лицата, които ще вземат кредит и да се определи каква е разумната сума, която банката да отпусне. Трябва да се пресметне каква месечна вноска са способни да плащат кредитополучателите, за да им остават достатъчно средства за нормален живот и покриване на месечните разходи. Банката не би отпуснала кредит с невъзможна за покриване вноска спрямо средностатистическите месечни доходи на населението. Фактор при определяне на вноската е желания от лицата срок на кредита. Винаги трябва да се има предвид, че колкото по-дълго изплащаме кредита, толкова повече пари ще върнем на банката. Но в някои случаи съкращаване на срока твърде много увеличава месечната вноска и тя става непосилна за изплащане, което следва или да се намали срока на кредита, или за да не се оскъпява твърде много – да се намали сумата, която ще бъде изтеглена.

Лихвеният процент е следващият основополагащ фактор при тегленето на кредит. Винаги трябва да бъдем наясно на каква база се определя лихвата, както и дали тя може да се промени в годините в наша полза или в полза на банката, при промяна на макроикономическите условия. Също така, при сравняване на оферти от различни банки, трябва да знаем, че не винаги най-ниската лихва е най-добрият кредит, а има множество други проценти или скрити условия.

Изключително полезно би било кредитополучателите да бъдат наясно с това дали имат възможност за предсрочно погасяване и при какви условия. Често се случва хората да не са наясно и да биват глобявани, защото не е минал необходимият според договора период. Следващ съвет е да се доверяваме на наложени банкови институции с репутации, които са лицензирани от БНБ. Много хора се доверяват на компании за бързи кредити, при които условията са по-неизгодни, но всички биват одобрявани без десетките документи, които банките изискват и условия, на които хората трябва да отговарят.

При теглене на ипотечен кредит трябва да сме наясно, че цялата документация около имота, който желаем да заложим трябва да бъде изрядна и легитимна, тъй като кредитора ще разследва и откаже кредита, ако има някакви нередности. На последно място е едно почти незначително условие, което повечето банки изискват, а именно, заплатата на кредитополучателя да бъде превеждана в сметка в същата кредитна институция.