Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как влияе пандемията при избор на банков кредит и решението за покупка на дом?

Всеки човек в даден момент от живота си осъзнава, че желае и има нужда да закупи собствено жилище, независимо дали е сам или има партньор. Този момент може да дойде и във време на пандемия, както се случва вече повече от година. Въпреки това, такива форсмажорни обстоятелства не са причина да се откажете от мечтите и плановете си, а напротив. Противно на очакваното 2020 година бележи ръст на общо усвоените ипотечни кредити с 8.4% спрямо предходната 2019, а обемът на кредитите, отпуснати с помощта на членовете на Асоциацията на кредитните посредници в България нараства още повече – с 19.1%

Като се има предвид несигурността в икономиката, хората започват да обмислят по-добре своите решения, като се вглеждат внимателно в условията на различните банки и техните тънкости. Не всеки може да разчете, обаче, банковия език по начина, по който един кредитен консултант го прави. Затова все повече хора осъзнават нуждата от такива посредници между тях и банките. Доказателство за това е ръстът на пазарния дял на ипотечните кредити, отпуснати от регистрирани кредитни посредници, който нараства от 13,7% за 2019 на 15% за 2020 година.

home document

Причина за повишеното търсене на имоти е именно пандемията и принудителното стоене на хората по домовете им. При така популярния вече „home office” и онлайн обучение, много от тях усетиха колко малки са жилищата им, как стаите за работене и учене от вкъщи на едно примерно четиричленно семейство не достигат и как нямат възможността да излязат на чист въздух. Това предизвика раздвижване на пазара на недвижими имоти и съответно нуждата от кредитни консултанти. Също така, при положение, че пътуванията не бяха позволени и хората не харчеха толкова, колкото преди, част от тези средства се спестяват за бъдещи покупки като, например – ново и по-просторно жилище.

Имайки предвид, че заради пандемията масово дейностите преминаха онлайн – училища, университети, големи и малки компании, кредитните посредници също промениха формата на своите лични срещи, които вече могат да бъдат провеждани виртуално. По време на тези срещи, Вие споделяте вашите нужди, желания и възможности, а консултантите ви помагат с това колко голям кредит може да вземете, имайки предвид сегашните Ви доходи. Тогава Вие формално и неформално ги упълномощавате да Ви представляват пред банки и институции. Свързано с епидемиологичните мерки това е перфектният вариант да намалите физическите си контакти. От една страна намалявате риска да бъдете заразени във време на пандемия, а от друга спестявате време в досадни срещи с множество банки и институции.

Кризите – били те икономически, финансови или здравни, създават затруднения за бизнеса и живота на обикновените хора, но много често те създават и възможности. Такъв е случаят с пазара на недвижими имоти и неговия ръст в пандемичната 2020 г. и съответния ръст в отпуснатите ипотечни кредити. Силно се увеличи интереса към закупуване на парцели в покрайнините и извън големите градове, което е добра възможност за развитие на малки населени места. Нуждата от качествено, професионално и с индивидуален подход към всеки клиент обслужване на регистрираните кредитни посредници, също нараства. Тенденцията се запазва и през 2021 година и все повече хора се доверяват на квалифицирани и опитни кредитни консултанти и посредници, които правят избора на ипотечен кредит осмислен, разумен и финансово изгоден за своите клиенти.

Ако имате нужда от кредит, можете да потърсите нашите кредитни консултанти тук: http://www.acib.bg/members/