Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как да вземем жилищен кредит с доходи от чужбина?

Българите, живеещи в чужбина, не са малък брой, а интересът им към закупуването на жилища в родната страна става все по-завишен. Това е разбираемо, защото всеки има нужда от време на време да се връща към своя пристан – към своя роден дом.

Няма човек, който да не иска да бъде по-близко до своите родители и да се погрижи за тях, при нужда, а това може да стане по-лесно, ако има закупено жилище недалеч от родния кът. Ако сте българин, който живее в чужбина, може например да поискате да прекарате летния сезон в някоя красива вила близо до синьото ни море или да има къде да отседнете, когато спешно ви излезе работа в страната. Много пъти и емоционалната стойност на дома кара хората да решат да го оставят на своите наследници. Нерядко се случва да има и чужденци, които желаят да придобият собственост в България. Факторите, които стимулират това търсене, могат да бъдат свързани и с инвестирането в градски, крайградски и други недвижими имоти.

Много българи имат добра реализация, която им позволява да останат в държавата, докато взимат доходите си от чужбина. Причините, поради които те желаят да се сдобият със свои собствени жилища, могат да бъдат най-различни. Едно е сигурно обаче – собствеността на имот дава едно усещане за стабилност и сигурност.

Изисквания при заемането на жилищен кредит с доходи от чужбина

Както знаем, преди да вземем решение, свързано с отпускането на ипотечен кредит, трябва добре да се запознаем със всички стъпки, предоставени възможности и с процеса по оформянето на цялата документация около имота.

При тегленето на ипотечен кредит с доходи от чужбина обаче има някои важни изисквания:

  • За клиенти с доход от чужбина се отпускат само ипотечни кредити.
  • Клиентът ще трябва да представи пред банката доказуем доход.
  • Финансират се клиенти, работещи в страните от ЕС, САЩ и Канада.
  • Необходимо е лице за контакт/съдлъжник с доход, живеещ и работещ в България.
  • Имотът трябва да е завършено строителство, т.е. да има Акт 16
  • Може да се направи ипотека на собствен имот, за да се закупи жилище в процес на строителство.

Могат да бъдат искани и други документи, според индивидуалния случай.

Особености при отпускането на кредита

Банките обикновено преценяват риска по-внимателно, когато става въпрос за отпускането на ипотечен кредит на клиенти с чуждестранни доходи. Някои от лимитите могат да бъдат по-ниско финансиране спрямо пазарна оценка на обезпечението, като е възможно изискването и на други допълнителни обезпечения. Лихвеният процент ще бъде завишен, а доходите от чужбина, както и вноските по всички кредити, също не трябва да надвишават 40-50% от чистия месечен доход, докато за доходи от България това съотношение е 60-70%.

Всяка банка има своите особености при кредитирането на доходи от чужбина, но ако ползвате кредитен посредник, ще успеете по-лесно да достигнете до пълната необходима информация. Независимо дали сте чужденец, живеещ в България, но с доходи от собствена фирма, регистрирана и действаща на територията на България или сте българин с доходи от чужбина, кредитният посредник, имайки опит с въпросните казуси, ще Ви представи най-добрите оферти и условия на банките, според Вашия профил.