Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как да кандидатствате за ипотечен кредит с доходи от чужбина?

Все по-често към нас се обръщат за консултация българи, които работят и живеят дългосрочно в чужбина. По една или друга причина те проявяват интерес за закупуване на жилищни имоти в България. За реализиране на това начинание, в повечето случаи, им се налага да ползват ипотечен кредит. С цел да бъдем полезни, ще се опитаме накратко да обобщим основните изисквания и възможности за финансиране на българи с доходи от чужбина.

Какви възможности за финансиране предлагат банките?

През последните години банковият пазар у нас е изключително динамичен и конкурентен. Всяка банка се стреми да привлече повече и качествени клиенти, но и всяка си има своята политика и правила за финансиране, както и възможности за индивидуален подход към клиентите си по реда на изключенията от правилата. По отношение на финансирането на българи, доказващи доход от чужбина, политиките им значително се различават: някои банки финансират при условия, доближаващи се до тези за клиенти, с доказан доход от България, други – при по-утежнени условия, а има и такива, които изобщо не финансират този тип клиенти.

По правило се приемат за разглеждане доказани доходи на българи, работещи в Европейски съюз, Европейско икономическо пространство, Швейцария, САЩ, Канада, Великобритания. Доходи, извън посочените, се приемат по изключение, като от съществено значение е профила на клиента. За предпочитане е доходите да са от трудови правоотношения, но се разглеждат и доходи на самоосигуряващи се  лица или от собствена фирма.

Практически за този профил клиенти се разглеждат и отпускат основно тези целеви кредити, обезпечени с жилищен имот:

  • Целеви ипотечен кредит за покупка – целта на такъв кредит е закупуване на имот в България
  • Целеви ипотечен кредит за рефинансиране – с такъв кредит бихте могли да рефинансирате съществуващ вече кредит от друга банка при по-добри условия.
  • По-рядко и по изключение може да бъде отпуснат и ипотечен кредит за текущи нужди

Какви са изискванията на банките към кредитоискателите и обезпечението?

Независимо дали доказва доходи от чужбина или от България, банките започнаха да разглеждат всеки клиент строго индивидуално, според профила му и целта на исканото финансиране. На практика при разглеждане на кредити с доход от чужбина, те имат завишени изисквания към кредитоискателите и имотите, обезпечаващи кредита.

За да докажете платежоспособност ще е необходимо да предоставите минимум:

  • Трудов договор и извлечения от сметки за 7 до 12 месеца назад. В определени случаи може да бъде изискано писмо от работодателя Ви, че не сте в изпитателен срок или предизвестие. Ако доходът се доказва от собствена фирма или самоосигуряващо се лице са необходими и данъчни декларациите за две или три финансови години.
  • Задължително се прилага  справка от кредитно бюро в съответната държава. Изискването е с цел да се установи имате ли кредитни задължения там и какъв е кредитният Ви рейтинг. Ако ползвате кредити, те трябва да са редовно обслужвани и месечните им вноски се приспадат при анализа на дохода. Обикновено вноските по всички кредитни задължения, заедно с вноската по искания кредит, не трябва да надхвърлят 35-40% от доказания доход.
  • Ако изисканите документи не са на английски език, ще е необходимо да бъдат преведени и легализирани на български език.
  • По правило е задължително да има съдлъжник по кредита с постоянно местоживеене в България. Не е задължително той да има доказан доход. Това е лице, с което банката би могла да осъществи контакт при необходимост и невъзможност да се свърже с Вас. Относно това изискване, някои банки биха направили изключение, в зависимост от профила Ви.

Ако по някаква причина не можете да докажете дохода си, решението е да се присъедини платежоспособен съдлъжник с доходи от България.

  • Ще е необходимо  да имате и самоучастие в размер между 30-35% от стойността на имота. Рядко банките финансират повече от 70% от пазарната оценка на имота.

Относно  имота, който ще закупувате или ипотекирате, изискването е да има степен на завършеност Акт 16. По отношение на това изискване може да се направят изключения. От съществено значение е профила на клиента и репутацията на инвеститора и строителя на сградата. Ако сте решили или обмисляте закупуване на имот в България, проучете първо възможностите за финансиране според профила си. Така ще се предпазите от бъдещи рискове или ще бъдете информирани за тях.

Откъде да започнете?

За да не губите ценно време и да получите професионален съвет е препоръчително да се свържете с необвързан кредитен посредник. Кредитният посредник е независим от банките и защитава Вашите интереси. Той ще Ви даде ценни съвети и ще намери най-изгодните  условия за Вас на банковия пазар.

Услугите на кредитния посредник са БЕЗПЛАТНИ за потребителите!

Преди да се доверите на кредитния посредник,  проверете дали е регистриран в БНБ,  за да сте сигурни, че ще получите качествена и БЕЗПЛАТНА услуга!!!

Ние от МС Корект Консулт ще Ви помогнем да постигнете целите си, като намерим най-точните решения за Вас.

Потърсете ни на office@correct-consult.eu или на телефон 0887 43 86 46