Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как да си спестим няколко посещения на банков офис при получаване на кредит?

Общоизвестно е, че квалифицираният електронен подпис (КЕП) е законово приравнен със саморъчно положения и електронният документ носи същата правна стойност както и хартиеният. Бързите темпове на навлизане на този удобен и по-сигурен начин на подписване направи много публични и частни услуги лесно достъпни по всяко време и отвсякъде, спестявайки време и нерви на ползвателите им.

В това отношение, силно конкурентният финансов пазар все по-жадано се възползва от предимствата на дигиталните решения за обслужване на клиенти като внедрява процеси и системи за дистанционен онбординг и електронна администрация. Сключването на застрахователен или кредитен договор е все по-често срещано, защото Негово Величество Клиентът го изисква.

Експертите от онлайн платформата crediport.bg, която предоставя безплатни квалифицирани електронни подписи на ползвателите си, споделят че една трета от кандидатите за кредит на сайта са заявили и получили двугодишен електронен сертификат в процеса на кандидатстване. Издаването отнема по-малко от 7 минути и спестява нерви, часове за придвижване и чакане на гишета. Услугата по идентификация и подписване е облачна и може да се ползва отвсякъде, неохбодими са само интернет връзка и смарт устройство, които всеки от нас има до себе си. С помощта на издадения сертификат, клиентите могат да заявят кредит, като подпишат електронно необходимите документи, които автоматично постъпват в различни банки за предоставяне на оферти. Отговорите се връщат в рамките на деня, клиентът прави своя избор и в зависимост от изискванията на кредитора, договорът може да се сключи отново изцяло онлайн. В допълнение, 71% от кандидатите за онлайн банков кредит на платформата, вече притежават електронен сертификат, което допълнително скъсява пътя към получаване на желаното финансиране.

Жилищното кредитиране не стои встрани от тенденцията за дигитализация, въпреки че (за сега), трябва да завърши със среща при нотариус и с полагане на собственоръчни подписи. До достигането на този момент, обаче, заявленията и необходимите документи, изискуеми от Банката по сделката се приемат в електронен вид и комуникацията тече по-бързо и по-ефективно.

Безспорно, хората търсим персонален контакт и професионален съвет от специалист при вземането на решения от различен характер. Било е и ще продължи да бъде така. Навлизането на технологичните решения не е контрапункт, напротив, то намалява административната тежест в дейността на всички участници в процесите и отваря пространство за реалната работа по обслужването и консултирането на Клиента. Защо да не се възползваме?