Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълен набор от правни услуги, подбрани така, че да задоволят всички нужди на клиента.

София 1000, ул. Иван Вазов 29, вх.А, ап.3
Тел: +359 2 44 16 200
e-mail: info@advokatite.bg      

Канали за комуникация:
Web-site: www.advokatite.bg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2894892/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxlYi58ZLRkycy3Gy12Bigg
Facebook: https://www.facebook.com/velinovipartniori/