Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Особености при ипотекиране на съществуващ имот

Какви са възможностите за кредитиране разкрива Виолета Мамарова, кредитен консултант в Кредитланд

Кредитланд е водеща компания за кредитно консултиране в България, създадена през 2006 година. Член е на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ) като понастоящем Деян Василев, изп. директор на Кредитланд, е председател на АКПБ. Кредитните консултанти на Кредитланд оказват активно съдействие в процеса на избор и кандидатстване, което спестява време, нерви и пари. Услугата е напълно безплатна за клиентите.

Виолета Мамарова е един от най-опитните консултанти в екипа на Кредитланд с над 14 годишен опит. Само за 2021 г. има одобрени над 7 000 000 лв  кредити на 50 клиента. От 2017 г. e Дипломиран Финансов Консултант към Института за Дипломирани Финансови Консултанти – ИДФК.

Така нареченият “нецелеви” ипотечен кредит представлява финансиране от банка, при което кредитоискателят ипотекира имот и получава сумата от кредита по собствена сметка, без да се налага да удостоверява целта и разходването на средствата от кредита. Този имот може да не е собствен, а на друго лице (напр. родители, други роднини, които са съгласни да помогнат). Другото наименование на нецелевия ипотечен кредит е потребителски кредит с ипотека и често може да бъде срещнат с това наименование.

Разлики в условията между нецелеви и целеви ипотечен кредит:

  • Лихвен процент

При нецелевия кредит лихвеният процент може да е с  до 1 процентен пункт по-висок в сравнение с целевия ипотечен кредит.

  • Максимален размер на финансиране от пазарната оценка на имота

При нецелевия ипотечен кредит размерът на финансиране в някои случаи е по-нисък отколкото при целевия, напр. може да е до 70% от пазарната оценка на имота, а при целевия е 80%-85%  (90% по изключение или при изпълнение на определени условия).

  • Максимален срок

При нецелевия кредит максималният срок на изплащане е до 25 г., а ако целта е ремонт, в две банки е до 10 г. При целевият кредит срокът е до 30-35 г. Това означава, че за по-краткия срок на изплащане, при един и същ размер на кредита, месечната погасителна вноска ще бъде по-висока при нецелевия, отколкото при стандартен целеви кредит.

Случаи, при които най-често се взима нецелеви ипотечен кредит

  • При закупуване на жилище, без самоучастие

При този случай може да има два варианта:

Вариант 1: Да се ипотекират два отделни имота – имотът, който се закупува (с целеви кредит) и ипотека на вече закупен имот (нецелеви кредит);

Вариант 2: Да се ипотекира съществуващ имот, който е по-скъп и чиято пазарна оценка е достатъчна за покупката на новото жилище при съответния процент финансиране.

И при двата варианта ако се докаже целта, в конкретни банки кредитът може да бъде отпуснат при условията на целеви кредит. Например, ако се представи предварителен договор за покупко-продажба, е възможно банката да приложи условията за целеви ипотечен кредит.

  • При закупуване на имот в строеж

Практиката при покупка на имот в строеж е да се направят вноски на различни етапи преди акт 14. Ако купувачът няма необходимите средства за тях, може да изтегли нецелеви ипотечен кредит с ипотека върху съществуващ имот. Ипотека върху новото жилище може да се направи най-рано след акт 14.

  • При нужда от довършителни работи или ремонтни дейности

При необходимост от пари за довършителни работи, нецелевият кредит е по-евтин и изгоден вариант, в сравнение с потребителския кредит.

  • За закупуване на имот, обявен за публична продан

В тази ситуация не може да се вземе стандартен целеви кредит, тъй като сроковете, в който е необходимо да се преведе сумата към частния съдебен изпълнител са кратки. Друга сериозна пречка е, че имотът, който се закупува не може да бъде ипотекиран, защото банката няма да го приеме за обезпечение, заради наложени възбрани върху него. 

  • За строеж или покупка на сглобяема къща

През последните няколко години има голям интерес към дървени или сглобяеми къщи, тъй като банките все още не ги приемат масово за обезпечение. Това налага да бъде ипотекиран друг имот.

  • За покупка на ваканционен имот

Друг вариант е, когато се закупува ваканционен имот. Възможно е финансирането за такъв имот да е значително по-ниско или въобще не може да бъде приет за обезпечение (поради местоположението на ваканционния имот).

  • За покупка на парцел

Банките в повечето случаи не приемат парцела за обезпечение по кредитната сделка.

Към момента всички банки предлагат нецелеви ипотечни кредити. За избора на най-подходяща оферта, консултантите на Кредитланд, напълно безплатно ще Ви окажат съдействие.

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ СЕГА!