Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Отчитаме година с устойчив ръст на дела на кредитите, отпуснати със съдействието на регистрираните необвързани кредитни посредници.

Кредитното посредничество бележи нови ръстове и през 2020 година.

На 09.03.2021 г. се състоя годишната пресконференция на кредитните посредници в България, във виртуален формат. На събитието присъстваха представители на 16-те членове на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ), водещи банкови институции и медии. От Управителния съвет на Асоциацията представиха резултатите от постигнатото през изминалата година.

Асоциацията е отворена за членство към всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Според Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители „необвързаните кредитни посредници разглеждат достатъчно голям брой договори за кредит от предлаганите на пазара и препоръчват на потребителя един или няколко договора за кредит, подходящи за неговите потребности, финансово състояние и личното му положение“. Мнозинството от членовете на АКПБ работят с 12-те водещи банки, които имат общ пазарен дял 98% от всички жилищни кредити на физически лица. Към началото на 2021 г. в Асоциацията членуват 16 фирми.

2020 г. в цифри

Песимистичните прогнози за стагнация на пазара и спад в ипотечното и потребителско кредитиране, заради пандемията от Ковид 19, през 2020 г. се опровергаха и цифрите сочат ръст.

За 2020 година членовете на Асоциацията отчитат успешно посредничество по 397 млн. лв. усвоени ипотечни и потребителски кредити, спрямо 340 млн. лв. за 2019 г. и 200 млн. лв.  за 2018 г.  Това представлява ръст от 17% спрямо 2019 г. и 50% ръст спрямо 2018 г.

На 330 млн. лв. възлизат усвоените ипотечни кредити, реализирани със съдействието на членовете на Асоциацията за 2020 г. Тук ръстът е 19,1% спрямо 277 млн. лв.  отпуснати кредити през 2019 г. По неформални оценки на Асоциацията, за целия пазар на регистрирани необвързани кредитни посредници, обемът на ипотечните кредити е в размер на 630 млн. лв. за 2020 г., спрямо 530 млн. лв. за 2019 г. Според статистиката на БНБ, за 2020 г. общата стойност на новоотпуснатите ипотечни кредити за цялата банкова система е 4,181 млрд. лв., което отрежда официален пазарен дял от 15%, на регистрираните необвързани кредитни посредници, при 13,7 % за 2019 г. Сумата 4,181 млрд. лв. включва вътрешни рефинансирания от същата банка, подновени и предоговорени ипотеки и  като следствие от това, реалният обем на новоотпуснатите кредити е по-малък, но за тази цифра няма официални статистики.

Ето защо, според неофициалните статистики на няколко водещи банки, пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници по-скоро е между 25% и 30% от всички усвоени кредити. От Асоциацията прогнозират реалният пазарен  дял на услугата в ипотечното кредитиране да нарасне до поне 30% през следващите няколко години.

Общият обем на потребителски кредити за 2020 г. е в размер на 5 138,4 млн. лв., което бележи спад от 12,1 % спрямо 2019 г., когато потребителските кредити са били в размер на 5 846,1 млн. лв. Общо усвоените потребителски кредити от членовете на АКПБ възлизат на 67 млн. лв. само за изминалата 2020 година. При намаляващ пазар членовете на асоциацията отбелязват ръст спрямо 2019 г., който е в размер на 6,3%.

Приоритетите, залегнали в работата на Асоциацията за 2021 г.

  • Утвърждаването на услугите на  регистрираните необвързани кредитни посредници, съгласно всички утвърдени принципи и стандарти.
  • Приносът към адекватното взаимодействие между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите е един от основните й приоритети през изминалата 2020 г.
  • Диалог с представители на БНБ относно публикуване на официални статистики за кредитните посредници.
  • Периодичното осъвременяване на нормативната база, свързана с регулирането на дейността на кредитните посредници, е сред основните цели на Асоциацията.

Три години след възобновяването на дейността си, Асоциацията на кредитните посредници в България се утвърди като организация с висок принос в популяризирането на независимото кредитно посредничество. Компаниите-членки вземат участие в обмяна на добри практики и набелязват общи въпроси спрямо работата с банките-партньори, брокерите за недвижими имоти, както и с надзорните институции. Очакванията на Асоциацията са БНБ да въведе периодичното публикуване на статистика за общите обеми на усвоените ипотечни кредити на необвързани кредитни посредници. Това ще допълни ролята на вътрешните неформални статистики във валидирането на отчетения пазарен дял и ще позволи по-коректна прогноза и анализи. С актуална оценка на общия обем ипотечни кредити всяка банка ще може да изчислява и своя пазарен дял сред общите обеми на необвързаните кредитни посредници.

„Клиентската потребност от необвързано консултиране и съдействие при избор измежду много оферти и банки, е причината да съществува кредитното посредничество. Кредитният консултант спестява много време и пари, когато безпристрастно сравнява оферти от минимум 3 до 5 банки, разяснява преимуществата и недостатъците на офертата на всяка банка, съдейства в процеса на кандидатстване и договаряне до подписване на договора за кредит. Тази добавена стойност е причината всеки клиент да ни препоръчва на негови познати. Ние работим за налагането и прецизирането на стандарти, които обхващат практически всички процеси между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите. Смисълът от тези стандарти е налагането на репутацията на регистрираните независими кредитни посредници и превръщането им в предпочитан и надежден партньор за клиентите и за банките“, подчертава Деян Василев, председател на Асоциацията на кредитните посредници в България и изпълнителен директор на Кредитланд.

По думите на Мария Георгиева, заместник-председател на АКПБ и изпълнителен директор на Creditchoice, стремежът е да се образоват и научат клиентите да работят с коректни и регистрирани кредитни посредници, които могат да предложат истински качествена услуга. Всички консултанти, които се определят като кредитни посредници, е редно да се регистрират като такива в регистъра на Българска народна банка. Това ще гарантира, че консултантът е професионалист, който ще предложи на клиента най-подходящите условия и структура за неговия кредит.

 


За Асоциацията на кредитните посредници в България

Към този момент Асоциацията се състои от 16 фирми-членки,  регистрирани към БНБ като необвързани кредитни посредници в България, включително  Кредитланд ЕООД, Фин сити ООД, Creditchoice ЕООД, Нютън ипотечни консултанти ООД, Комфорт Кредит ООД, Революшън Кредит Консулт ООД, Кредит център Кредитур ООД, Ера България АД, Кредитен център Брейн Сторм ООД, Морски имоти ЕООД, Уинърс ипотека ЕООД, Супер Кредит ООД, Иммокредо ЕООД, Финанс Хелп ЕООД, Привилидж Консултинг Сървисиз ЕООД и  МС Корект Консулт ЕООД. Мисията на Асоциацията е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, да си сътрудничи с банките и Асоциацията на банките в България, с представители на Българска народна банка, както и да създава нови партньорства с други организации.