Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Представяне на Асоциацията на кредитните посредници в България на ежегодната научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” на УНСС

На 13-ти май, 2022 година, Катедра „Недвижима собственост“ при Бизнес факултет на УНСС организира своята ежегодна 8-ма научно-практическа конференция, изцяло посветена на въпросите, свързани с бизнеса с недвижими имоти – „Недвижими имоти & Бизнес“. Конференцията стартира с приветствия, а след това думата бе дадена на ректора на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров.

След това думата бе дадена на специалните гости като проф. д-р Мирослава Раковска, г-н Джорди Рибо, доц. д-р Божидар Чапаров и други, които изказаха своите поздравления по случай 15-годишнината на Катедра „Недвижима собственост“. Разбира се, програмата продължи с разказите на специалните гости, специалисти в сферата на недвижимите имоти.

Мария Петкова, заместник председател на АКПБ поздрави колегите от Академичната общност на УНСС по случай откриването на 8-мото издание на Годишната Научно-практическа конференция и сподели за част от успехите на АКПБ, постигнати през 2021 година:

„През 2021 г. АКПБ отчете ръст на годишна база в размер на 88% в ипотечните кредити, отпуснати със съдействието на нейните членове. По неофициални данни, общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) за 2021 година надвишава 1 милиард лева.“.

Г-жа Петкова представи Асоциацията на кредитните посредници в България като обединение на независими и регистрирани БНБ компании, която следи за спазване на нормативните изисквания, регулиращи дейността на кредитните посредници и за коректното информиране на обществеността за предимствата и недостатъците на различните кредитни продукти.

Допълнително, Мария Петкова отбеляза силно желание за сътрудничество с УНСС и катедрата „Недвижима собственост“, като предостави възможности за стажове в компании, осигуряване на гост-лектори и практически занятия със студенти:

„От името на Асоциацията на кредитните посредници в България, заявявам твърдо готовност за сътрудничество с УНСС и по-конкретно катедра „Недвижима собственост“, както чрез осигуряване на стажове в компании – регистрирани кредитни посредници, членове на Асоциацията, така и в организиране на съвместни мероприятия, осигуряване на гост-лектори и практически занятия със студенти от УНСС.“

Като завършек, Мария пожела на катедра „Недвижима собственост“ още много мотивирани и призвани бакалаври и магистри.

Събитието завърши с дискусия на научни документи и последни поздравителни думи.