Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Асоциацията на кредитните посредници в България участва в кръгла маса на Национално сдружение Недвижими имоти

АКПБ - Кръгла маса НСНИ 2024
За събитието

На 6 юни 2024 година в Българската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса на тема “Необходимо законодателство за посредническите услуги при сделките с недвижими имоти”, организирана от Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) с подкрепата на Съвета на браншовите организации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Събитието събра представители на Национално сдружение Недвижими имоти, Българската търговско-промишлена палата, Камарата на независимите оценители, Камарата на архитектите, Националната асоциация на строителните предприемачи, Нотариалната камара, Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ), Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост, Националния съюз на юрисконсултите, агенции за недвижими имоти и медии.

По време на дискусията бяха повдигнати въпроси, свързани с регулацията на бранша:

  • необходимост от минимални изисквания за опит и образователен ценз на брокерите на недвижими имоти;
  • създаване на регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти;
  • създаване на браншова камара на посредниците при сделки с недвижими имоти;
  • възлагане с писмен договор;
  • въвеждане на застраховка „Професионална отговорност“;
  • правила за ограничаване на некоректните практики в сектора и подвеждащата реклама.

Представителите на организациите, които присъстваха на кръглата маса на Национално сдружение Недвижими имоти, се обединиха около необходимостта от регулация на посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, която ще спомогне работата на останалите професии, свързани с покупко-продажбата на недвижима собственост и ще защити интересите на клиентите на услугите.

Участие и позиция на АКПБ

Управителният съвет на Асоциацията на кредитните посредници в България взе участие в дискусията и подкрепя усилията на колегите, които повече от 13 години работят по темата за регулация чрез приемането на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. През 2023 година в Народното събрание беше внесен проект на закона, разработен от членове на сдружение НСНИ, който не успя да бъде разгледан в последния парламент, затова усилията ще продължат и след избора на следващото Народно събрание.

Г-жа Мария Петкова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на кредитните посредници в България, заяви, че организацията подкрепя това да има закон за този бранш. Тя посочи, че законът сам по себе си няма да регулира веднага този пазар, но изтъкна, че създаването на регистър, чрез който да е ясно кой стои зад предлаганата услуга, въвеждането на минимални изисквания за качество на това как се предлага услугата, са важни за пазара.