Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Бърз кредит или банков кредит – кое да избера

бърз кредит или банков кредит

Ако ви се появи неочакван разход и нямате достатъчно пари, за да го покриете, може да се наложи да потърсите финансиране чрез заем. Преди това трябва да прецените внимателно финансовите си възможности и да обмислите каква сума можете да изтеглите и от къде. В едни случаи бързите кредити вършат работа, в други – по-добрият вариант е банковият кредит. Преди да вземете информирано решение за бърз кредит или банков кредит, проучете внимателно какви са предимствата и недостатъците им, за да не попаднете в неприятна ситуация.

Какво е бърз кредит

Бързите кредити се предлагат от небанкови финансови институции и се регулират от Закона за потребителски кредит (ЗПК). Фирмите за бързи кредити са вписани в публичен Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Те са кредитори, но не са банки. 

Бързите кредити се отпускат много бързо и лесно, дори онлайн само срещу лична карта. Изискванията за тях са по-малко, не само като документация, но и като кредитна история на кредитополучателя. Това е така, защото обикновено се дават заеми за по-малки суми и за по-кратък период от време. Сумите може да варират от 100 до 5000 лв. Тези заеми са подходящи за краткосрочни цели.

Разбира се, тази достъпност си има своите рискове. Ако се случи така, че клиентът забави плащане на вноските си, тогава лихвите и таксите за просрочие могат да бъдат високи. Освен че това може да го затрудни още повече финансово, може да се отрази и на кредитния му рейтинг. Затова най-важното при бързите кредити е да се информирате предварително за всички условия по договора.

Какво е банков кредит

Банковите кредити се отпускат от банкови финансови институции. Банковият сектор е включен в отделен Регистър на кредитните институции на БНБ, който съдържа данни за лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в България.

Банките също вече предлагат кандидатстване за кредит онлайн бързо и лесно срещу лична карта, но това важи само за някои продукти – например потребителски кредити. За услугата се изисква да имате КЕП. В отделни случаи банката може да изиска и допълнителни документи, свързани с индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. За други продукти се налага да посетите банков офис и да предоставите куп документи, особено за ипотечен кредит. Изискванията за различните видове кредити са доста повече и най-различни: постоянен трудов договор, превод на работна заплата, добра кредитна история, различен вид обезпечение и други условия. 

За разлика от бързия кредит, банковият кредит има по-дълъг срок на изплащане и може да бъде краткосрочен, средносрочен, дългосрочен. Освен това сумите, които се отпускат, са доста по-високи, затова заемите от банка са подходящи за дългосрочни цели. Банковите институции предлагат и по-ниски лихви на кредитополучателите, както и по-атрактивни лихвени нива при определени условия. 

Предимства и недостатъци
ПРЕДИМСТВАНЕДОСТАТЪЦИ
БЪРЗ КРЕДИТ + достъпност – може да се кандидатства за минути онлайн само срещу лична карта

+ бързина – след подаване на искането за кредит, получавате бърза обратна връзка дали сте одобрени и може да получите сумата още в същия ден

+ за краткосрочни финансови нужди – може да получите бърз кредит за възникнал непредвиден разход преди месечната си заплата

+ алтернатива – ако имате лоша кредитна история и банка ви откаже заем, може да получите по-лесно бърз заем
– отпускат се малки суми

– по-високи лихви и такси, вкл. висок ГПР

– по-кратки срокове за погасяване на заема

– нелоялни практики на фирмите за бързи кредити
БАНКОВ КРЕДИТ + надеждност – дейността на банките се регулира и контролира

+ за дългосрочни финансови нужди – покупка на жилище, стартиране на бизнес, рефинансиране и други

+ удобство – може да ви съдейства кредитен посредник, който да ви спести време, пари и усилия

+ отпускат се по-големи суми

+ по-ниски лихви и такси, вкл. по-нисък ГПР

+ по-дълги срокове за погасяване на заема
– по-дълъг процес на кандидатстване за повечето продукти

– изискват кредитна проверка

– трябва да имате добра кредитна история

За да направите своя информиран избор при нужда от пари на заем, може първо да се обърнете за съвет към кредитен посредник. Кредитните им консултанти ще ви спестят време, пари и усилия, а услугите му са напълно безплатни. Те могат, на базата на вашите индивидуални нужди и финансови възможности, да направят анализ и да ви посъветват кой вариант за кредит отговаря на тях – бърз кредит или банков кредит. Можете да се доверите на независимите кредитни посредници, които са членове на Асоциация на кредитните посредници в България: http://www.acib.bg/members/.