Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

„Кредит Маркет ООД е уникален за пазара на услуги, защото предлага всички финансови решения“

Интервю с Димитър Смиленов, Управител на Кредит Маркет ООД
Димитър Смиленов - Кредит Маркет

Представете накратко дейността на компанията.

Кредит Маркет ООД е фирма за кредитно посредничество, регистрирана през 2006 г., с регистрационен номер BCI000052 от Българска Народна Банка. Кредит Маркет ООД се отличава с това, че е единствената компания, която е стратегически партньор с Мусала Иншурънс Брокер ООД.

Фирмата ни предлага индивидуално решение за всеки клиент. Имаме сключени договорни отношения с всички водещи банки, лизингови компании и финансови институции на територията на Република България.

Ръководи се от опитни професионалисти в тяхната сфера, хора, заемали мениджърски позиции във водещи банкови и финансови институции.

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Кредит Маркет ще спести значителни усилия, свързани с проучването на параметрите по кредитни, лизингови и застрахователни продукти, предлагани от финансовите институции. Ние ценим времето на клиентите си, затова те получават няколко оферти със сравнителен анализ на информацията, срокове, рискове и скритите продукти, за да могат да вземат най-доброто решение според техните нужди и възможности. 

Възползвайки се от посредничеството ни, потребителите получават напълно безплатна услуга, която е персонализирана конкретно за техните нужди и потребности. Процесът е значително по-скоростен, опростен към крайния потребител и му спестява време, ангажименти, средства, документация – като  крайната цел е изготвяне на индивидуален продукт.

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

Основна цел на Кредит Маркет са дългосрочните взаимоотношения както с партньорите им, така и с клиентите им. Ние постоянно развиваме мрежата си от офиси и посредници из цялата страна, оптимизираме процеса, за да може да е по-бързо, по-близо, по–достъпно и по–продуктивно за крайния клиент.

Димитър Смиленов - Управител Кредит Маркет

Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

Кредит Маркет ООД е уникален за пазара на услуги, защото предлага всички финансови решения на територията на Република България. Клиентите ни получават професионални консултации и съдействие за ипотечно, потребителско и автомобилно кредитиране, лизинг, пенсионноосигурителни услуги и застрахователни продукти за физически и юридически лица. В пакета от услуги могат да се открият и финансово планиране, рефинансиране на стари задължения, тяхното оптимизиране и създаването на предварителен финансов план за предсрочно погасяване на задълженията.

Кредит Маркет ООД се отличава и с това, че предлага решение за всеки профил клиент. Кой може да се възползва от услугите на кредитен посредник

  • всеки пълнолетен български гражданин, който има нужда от финансиране като физическо лице;
  • всеки пълнолетен български гражданин, който не е с постоянна адресна регистрация на територията на Република България;
  • всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин, който има нужда от финансиране като юридическо лице, с регистриран бизнес на територията на Република България;
  • всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин, както и членовете на техните семейства, колеги и служители, могат да изберат от застрахователните продукти;
  • всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин, който има нужда от разсрочено финансиране на леко- и тежкотоварни автомобили, машини и съоръжения според нуждите на своя бизнес;
  • всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин, който желае да използва продукти от гамата на пенсионното осигуряване.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Членството в Асоциацията на кредитните посредници в България спомага за обмяна на опит, технологии и добри практики между членовете. АКПБ спомага на своите членове да управляват бизнеса си прозрачно, ефективно и в съгласие с етичните норми. Асоциацията осведомява своите членове със своевременна информация за предстоящи промени в регулациите, актуалните новини и международния поток от новости.

Посетете уеб сайта ни за повече информация или за да получите безплатна консултация: https://credit-market.bg/ Може да се свържете с нас и по имейл office@credit-market.bg и на тел.: 0887 885 979