Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кредит Спейс

Кредит Спейс е регистриран кредитен посредник от Българската народна банка според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на българското законодателство.

Услуги

Кредит Спейс е иновативна компания, която чиято цел е да помага на потребителите на ипотечни кредити в преговорите с банките, за постигане на най-добрите условия за тях. Дружеството е специализирано в областта на кредитните консултации за ипотечно кредитиране, както и в сферата на фирменото инвестиционно кредитиране.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. „проф. Александър Танев“, бл. 469 А, партер, офис 3

Телефон: 02 444 1661, 0895 77 16 61

Имейл: info@creditspace.bg

Уеб сайт: https://www.creditspace.bg/

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook LinkedIn