Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

„Желанието ни е да научим клиентите да работят с коректни и регистрирани кредитни посредници, които могат да предложат истински качествена услуга“

Представете накратко дейността на компанията.

Creditchoice е необвързан кредитен посредник, регистриран според изискванията и в регистъра на БНБ под номер 20. Дейността на кредитните посредници беше регулирана в закона за Ипотечния кредит от 2016 г. Има редица изисквания за опит, квалификация, застраховка професионална отговорност и др., за да получи правото съответното юридическо и/или физическо лице да упражнява тази дейност. “Необвързан“ означава, че ние имаме договори с повече от една български търговски банки, което дава възможност на нашите клиенти да изберат от предложенията за кредитиране на четиринадесет търговски банки /в България общия брой на банките е 20/. Екипът ни работи от 2017 г. и е от квалифицирани специалисти с богат банков и продажбен опит. Включително хора работили на ръководни позиции в различни банки.

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Услугата кредитен консултант е безплатна за нашите клиенти. Ние получаваме възнагражденията си от банките партньори при сключена сделка. Нашите клиенти пестят време от събиране и анализ на оферти за кредит – ние вместо тях „разчитаме малките букви“. Правим сравнителен анализ и постигаме възможно най-добра структура и цена за клиента и само в негова полза. Законът ни задължава да възнаграждаваме служителите си по начин, по който да нямат интерес да насочват вниманието на клиент към определена банка, според размера на комисионата. Нашият анализ на банкови оферти е изключително и само в интерес на клиента. Заедно с него сме и след избора на банка. Поддържаме цялата комуникация чак до сключване на договор за покупка на имот или получаване на друго финансиране. Приоритетно съдействаме за избор на жилищни кредити, но често съдействаме и за по-малки потребителски кредити. Наши клиенти са и малки и средни предприятия.

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред

Определено искаме да растем, но не за сметка на качеството. Гордеем се с това, че екипът ни се увеличава с квалифицирани кадри, които са готови да се развиват. Учим се ежедневно, защото ежедневно трябва да сме наясно с новите условия на всички банки. На този етап сме позиционирани в гр. София, но имаме възможност да работим дистанционно, както и да пътуваме. Желанието ни е да научим клиентите да работят с коректни и регистрирани кредитни посредници, които могат да предложат истински качествена услуга. Гордеем се, че Creditchoice се разпознава сред партньори, нотариуси и клиенти именно като квалифициран, обучен и коректен партньор, на когото може да се разчита. Искаме да запазим и развием именно този път и начин на работа.

Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

Процесът ни на работа включва една първоначална среща (разбира се, при днешните обстоятелства и в онлайн среда), на която да идентифицираме нашия клиент, той от негова страна да ни даде съгласие за ползване на лични данни. На тази първа среща събираме цялата информация за клиента, за неговия профил и желания за кредит. Структурираме по най-правилния начин и изпращаме запитвания към банките за желаното. В рамките на два дни обобщаваме върнатите банкови предложения, който най-често са пет, но биха могли да бъдат и повече, анализираме и обобщаваме офертите, така че да са лесно сравними за клиента и той да има абсолютното оскъпяване по банки в едно крайно число. Разбира се, описваме и всички значими компоненти по кредита – срокове, максимално финансиране, допълнителни изисквания за съдлъжници и т.н. На среща с клиента се представя цялата информация и той избира банката, в която да кандидатства. Предоставяме комплект документи на съответната банка за попълване /право, което имат само регистрираните кредитни посредници/ и списък с допълнителни документи, които трябва да набави. Тук често ние поемаме комуникацията и с продавача на имота ако е Жилищен кредит. Поддържаме цялата комуникация с банка, продавач, понякога и нотариус, и сме с клиента до сключване на окончателен договор за кредит и придобиване на имота. Имаме клиенти, които вече са се обръщали към нас многократно за кредити. За нас е важно да знаем как се чувства клиента и след като е взел кредита. Имахме вълна от запитвани и разговори с клиенти, които бяха притеснени за кредитите си най-вече през март-април, когато дойде първата вълна на COVID-19. Имаше много неясни послания в медиите относно плащането или неплащането на кредитите. Клиентите имаха нужда да им бъде разяснявано какви са правата им. Всъщност няма решение на каквото и да е ниво, което да дава право на който и да е, просто да спре да плаща кредитните си задължения. Това може да се позволи временно от банката-кредитор след подадено искане и разглеждането му. Клиента трябва да докаже документално ,че има временен или траен недостиг на финансови средства в следствие COVID ситуацията.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Като Зам. Председател на Асоциацията силно вярвам, че когато сме заедно можем да постигнем целите си, а именно:

  • Да наложим услугата на кредитния посредник като достойна и полезна професия.
  • Да се борим за лоялна конкуренция, а именно всички, които имат намерения да консултират относно кредити, да изпълнят изискванията на закона и да се регистрират според наредбата на БНБ.
  • Да защитаваме правата и исканията си за промени, в лоялна конкурентна среда и/или за конструктивни предложения пред закона и БНБ, когато това е необходимо.

Делът на кредитните посредници от Жилищните кредити, по информация от водещи банки, минава 40% от портфейлите им /още неофициално/, което показва колко значими и разпознаваеми сме вече.

За повече информация разгледайте сайта ни www.creditchoice.bg или ни пишете на имейл: office@creditchoice.bg и потърсете на тел. 0700 20 415 и 0888 888 034