Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кредит Чойс ЕООД е регистриран кредитен посредник от 2017 г. според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие  с изискванията на българското и европейското законодателство. Компанията е специализирана в консултации за кредитни продукти на физически и юридически лица (малки и средни предприятия) – ипотечни, потребителски и фирмени кредити. Услугите, които предоставя, са безплатни за клиентите. Благодарение на професионалните консултации и многото доволни клиенти, фирмата бързо набира скорост и става разпознаваема под логото Creditchoice Ltd.

Управител на фирмата е г-жа Мария Петкова, магистър по Икономическа социология. Тя има повече от 12 г. опит в банковата сфера, свързан с продажби на банкови продукти и услуги, както и организация и управление  с тази насоченост. Заместник-управител на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ)
от възобновяването на дейността й през 2018 г.

Екипът е изграден от дългогодишни банкови служители с богат опит в консултациите за ипотечни и потребителски кредити.

Мисията на Creditchoice Ltd. е безпристрастно сравнение на банковите предложения за кредитиране, от които клиентът да направи най-добрия избор за нуждите си –

ЗА НАС РАБОТАТА, ЗА ВАС ПОЛЗИТЕ.