Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Залагаме на най-високо качество на консултантската услуга и държим на максимална безпристрастност и професионализъм на нашите консултанти

Петър Илиев, оперативен директор на Кредитланд

 

Представете накратко дейността на компанията.

Кредитланд е дъщерна компания на водещия портал за сравнение на потребителски финанси в България „Моите пари“ и е създадена в края на 2005 г., за да предлага напълно непознатата по онова време услуга у нас: кредитно консултиране и кредитно посредничество. Вече повече от 15 години ексклузивно се занимаваме именно с тази дейност и сме надлежно вписани в Регистъра на кредитните посредници на БНБ още от началото на съществуването му: от 2017 г.

Нашата основна цел е да помогнем на клиентите ни да направят информиран избор за най-изгодния и подходящ за техните нужди кредитен продукт на пазара и да ги преведем през често трънливия път от кандидатстването до успешното отпускане на заема.

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Качествената услуга на кредитния посредник спестява на кредитоискателя време, нерви и пари. Един професионален и безпристрастен кредитен консултант поставя банките в конкурентна среда, договаря оптимални ценови условия за своя клиент и сравнява кредитните оферти прецизно и на достъпен език.

Детайлното познание на критериите за одобрение на кредит и на процедурите в банките и правилното структуриране на кредитната сделка спестяват много главоболия и предпазват от грешни стъпки и големи финансови загуби хората, които се сблъскват с теглене на ипотечен кредит за първи път.

Не на последно място, опитният кредитен посредник често се превръща в своего рода проектен мениджър на един жилищен кредит и ефективно канализира комуникацията, касаеща одобрението и отпускането на заема между множество лица, които участват в процеса на покупко-продажбата и отпускането на финансирането: кредитоискател, кредитен инспектор, брокер, продавач на имота, оценител, юрист, нотариус, застраховател и други.

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

В Кредитланд залагаме на най-високо качество на консултантската услуга и държим на максимална безпристрастност и професионализъм на нашите консултанти. Качеството постигаме с комбинация от над 15-годишен опит, отлични отношения с банките, всеобхватно и безкомпромисно обучение на нашите консултанти, постоянно обновявана база данни с банкови кредитни продукти и промоции и прецизен софтуер за сравнение на кредитни оферти. Нашите банки-партньори са отпуснали над 98% от жилищните кредити на българския пазар, което гарантира оптималния избор за нашите клиенти.

Развитието на бизнеса неминуемо минава през дигитализация на процесите. Вече повече от година предлагаме онлайн кредитно консултиране – пандемията и социалното дистанциране ни задължи да го правим и резултатите са повече от добри! В бъдеще виждаме възможности да спестяваме още повече време и да осигуряваме допълнителен комфорт за клиентите ни с възможности за онлайн кандидатстване за кредит, дигитализиран и сигурен документооборот и следене на процеса на одобрение на кредитите в реално време.

Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

Предлагаме консултации и кредитно посредничество за потребителски и жилищни ипотечни кредити, както и за фирмени заеми. Можем да помогнем, както за получаване на ново финансиране, така и при проучване на възможностите за подобряване цената и структурата на настоящите кредити на клиента чрез предоговаряне или рефинансиране. Важно е да се отбележи, че услугата за физически лица е напълно безплатна за клиента, тъй като се финансираме изцяло от банките-партньори на компанията.

Реалният процес на работа винаги започва със среща-консултация, в която се стремим да изясним максимално потребностите на кредитоискателя и профила му на кредитоспособност – доходи, задължения и потенциално обезпечение. Нашите консултанти са на разположение не само в София, но и в още над 25 областни града у нас. Но дори и клиентът да работи в чужбина или пък да нямаме представител в съответното населено място, винаги сме на разположение и за онлайн консултация.

В случай, че всичко по отношение на кредитоспособността е изяснено, следва интензивен процес на договаряне на подходящи оферти за финансиране с банките-партньори. В рамките на 1 до 3 работни дни в зависимост от вида на кредита, предоставяме на клиента минимум 3-те най-добри оферти за ипотечен или потребителски кредит, които можем да предложим, сравнени по количествени (общ разход по кредита и ГПР) и качествени параметри (метод на лихвообразуване, застрахователна защита, удобство и др.), които предоставяме в удобен за сравнение вид.

Ако предложенията ни удовлетворяват клиента и той направи своя избор на кредитираща банка, следва частта на кандидатстване за заема, в която се стремим да сме неотлъчно до кредитоискателя в целия процес от подаване на документи до подписване на договор и усвояване на кредита.

В Кредитланд посрещаме кредитоискатели и изпращаме приятели… Приятели, които в бъдеще ни препоръчват на други свои приятели – именно така достигаме до огромната част от нашите клиенти.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Членството в АКПБ ни дава уникален шанс да обменяме опит и добри практики с водещите компании в сектора. Да имаме важна роля в дефинирането и поддържането на високи стандарти за качество на услугата на кредитния посредник, които да гарантират реномето на професията „кредитен консултант“. Високи стандарти, които да осигурят устойчивото развитие на бранша и услугите ни да носят все по-висока добавена стойност, както на кредитополучателите, така и на банките в България.

За повече информация: 0700 10 009, info@creditland.bg, www.creditland.bg