Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Стремим се към максимална прозрачност във всички свои действия и изграждане на взаимно доверие с клиенти и контрагенти

Интервю с Паулина Джуркова, управител на Кредитен център Кредитур ООД

 

Представете накратко дейността на компанията.

Кредитен център Кредитур ООД е компания с основен предмет на дейност – кредитно посредничество. Фирмата е специализирана в предлагането на микро и потребителски кредити от водещи в страната небанкови кредитни институции. Компанията разработи и внедри собствена система за предлагане на кредити на крайните потребители, чрез която се пестят средства и време. Услугите на Кредитен център Кредитур са безплатни за клиентите.

 

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Независимият кредитен посредник търси и намери възможно най-добрите условия за кредит за своите клиенти. Той не работи от името на кредитора, а действа от името на потребителя на кредитната услуга. Информацията, която предоставя дава достъп до много повече продукти, отколкото клиентът ще получи ако директно отправи своето запитване до конкретен кредитор. Той е длъжен да препоръча подходящо финансиране, адекватно на потребностите и възможностите на търсещите финансиране. Кредитният посредник работи в интерес на клиента, а не на кредитора.

 Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

Нашата визия е и нашата мисия, а тя е – да бъдем компания, която да даде своя значителен принос за изграждане на положително отношение към бизнеса като цяло. Стремим се към максимална прозрачност във всички свои действия и изграждане на взаимно доверие с клиенти и контрагенти. Държим на прецизност и високо качество на свършената работа. Ще продължаваме да внедряваме иновативни решения и високи съвременни технологии, както и да разширяваме своето портфолио. Преди всичко спазваме принципа за установяване на дългосрочни взаимоотношения, изградени на опит и взаимно уважение.

 Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

„ Кредитен център Кредитур ” ООД е кредитен посредник, вписан в регистъра на БНБ със заповед №БНБ-29131/23.02.2017 г. Разполагаме с над  200 обекта  в цялата страна, в които се предлагат услугите ни. А те са – бързи и безплатни отговори на запитвания на клиенти и варианти да намерят правилния за тях кредитен продукт. Предоставяне на ясен и разбираем език информацията, необходима на клиента, за да разбере предимствата на даден продукти и да направи правилния избор.

Предоставяне на възможността клиентите да сключат договори с кредитора на място в нашите обекти и да усвоят сумата по одобрения кредит, както и да направят вноска по съществуващ такъв или да погасят изцяло съществуващо задължение като на база изградения софтуер същите се отчитат в реално време към кредитора

„Кредитен център Кредитур” ООД е първият и единствен кредитен посредник със собствена интегрирана в реално време система с кредиторите за намиране и обработка на кредити от водещи небанкови кредитни компании в България. При нас клиентите могат да направят своя осъзнат избор на продукт от широка гама продукти и кредитори, които предлагаме.  От стартирането на своята дейност до момента,  компанията се наложи като лидер на пазара при продажбата на продукти в сферата на небанковото кредитиране. Статистиката сочи, че сме водещ кредитен посредник в сферата на същото.

 Защо избрахте да членувате в АКПБ?

 На първо място членството на компанията ни в Асоциацията на кредитните посредници в България е въпрос на приоритет в няколко направления:

  • подобряване на статута на компанията, както сред колегите в бранша, така и в комуникацията с потенциалните ни клиенти и контрагенти.
  • вид съпричасност към полаганите от всички членове на Асоциацията старания за установяване на високи професионални стандарти, морал и етика в бранша.
  • възможност за присъединяване към мрежа от професионалисти, споделящи своите знания и опит,
  • демонстриране на публична ангажираност към професията
  • въпрос на престиж

За повече информация или заявка за консултация с наш експерт, моля посетете нашия сайт: https://creditour.eu , пишете ни на имейл: support@creditour.eu или се свържете с нас на тел.: +359 32 240 579 и +359 877 969 729

Последвайте ни във Facebook