Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

създаваме Доверие – изискваме Качество

“Кредиво България“ ООД е фирма за кредитни консултации, необвързан кредитен посредник, вписан в Регистъра на БНБ под номер BIC000029 през май 2018 година.

Управителят на Credivo, Пламен Кораменов има дългогодишен опит като Кредитен анализатор и Старши риск мениджър в банковата сфера. Работил е като Експерт кредитни модели и системи за оценка на кредитния риск. Завършил е дистанционно 10 месечен Основен курс и два мастъркласа на Unicredit Risк Academy към Bocconi School of Management.

Всички специалисти в нашия екип разполагат със значителен опит в счетоводното отчитане и финансовия анализ на фирмата, познават добре всички кредитни продукти на банките, имат отлични познания в оценката на кредитоспособността на нашите клиенти – физически лица и малки и средни фирми. И същевременно сме напълно наясно как най-добре да представим кредитоискателя съобразно неговия рисков профил, така че кредитът да се случи при най-добрите за него параметри и условия в най-подходящата за него банка.

Акцента в дейността ни са жилищните кредити, но също и ипотечни и потребителски кредити на физически лица, оборотни и инвестиционни бизнес кредити. Имаме сключени договори за партньорство с почти всички банки в България.

Нашата главна цел е да изградим доверие между нас, нашите клиенти и банките, защото в основата на всеки кредит стои именно доверието. В Credivo знаем как да помогнем за изграждането на това доверие. Нашият опит и експертиза изпълват със съдържание изграждането на доверие  между кредитополучател и кредитор.