Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

ЕФ ЕФ Консулт ЕООД: „Успешно сме изградили репутация на надежден и доверен партньор в света на кредитното посредничество“

Андрей Илиев
Интервю с Андрей Илиев, Собственик и управител на ЕФ ЕФ Консулт ЕООД

Представете накратко дейността на компанията.

ЕФ ЕФ Консулт ЕООД е лицензиран кредитен посредник, която си партнира с водещи банкови и небанкови институции, за да осигури най-подходящите кредитни продукти за нашите клиенти.

         Мисията ни е да осигуряваме на нашите клиенти несравнимо качество на обслужване, персонализирани решения и експертен съвет в областта на кредитните услуги. Вярваме, че финансовият успех е възможен чрез внимание към индивидуалните нужди и цели на всеки клиент.

         С гордост мога да кажа, че успешно сме изградили репутация на надежден и доверен партньор в света на кредитното посредничество.

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Използването на консултант или посредник при отпускане на кредит може да бъде от съществено значение по няколко причини:

            1. Експертно знание и опит: Разполагаме със специализирано знание и опит в тази област. Запознати сме с различните видове кредити, процедурите и изискванията на институциите. Експертизата ни може да помогне да се намери най-подходящият кредитен продукт за конкретните финансови нужди и възможности на клиента.

       2. Достъп до по-широк избор: Кредитните посредници имаме достъп до различни банкови и небанкови институции. Това означава, че можем да предложим по-широк избор от кредитни продукти и условия на кредитиране, в сравнение с това, което клиентът може да получи, ако търси кредит самостоятелно. Това увеличава шансовете за намиране на най-изгодния и подходящ кредит за клиента.

       3. Спестяване на време и усилия: Процесът на търсене, прилагане и преговаряне на кредит може да бъде сложен и отнемащ време. Кредитните посредници поемаме тази отговорност и се грижим за административните и преговорните процеси, свързани с кредитите. Това спестява време и усилия на клиента и му позволява да се фокусира върху своите задачи или приоритети.

       4. Съвети и насоки: Можем да предоставим съвети и насоки на клиентите ни по отношение на кредитните продукти, условията на кредитиране, разходите и рисковете, свързани със сключването на договор за кредит. Могат също да помогнем на клиентите ни да разберат своите възможности и да вземат информирано решение относно отпускането на кредит.

        5. Преговорна сила: Кредитните посредници имаме опит в преговорите с банките и договоряме по-добри условия на кредитиране за клиента. Това може да включва по-нисък лихвен процент, по-висок процент финансиране или други преференции, които могат да доведат до по-изгоден кредит за клиента.

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

Основните стратегиии на ЕФ ЕФ Консулт са:

  • Разширяване на географското ни присъствие чрез отваряне на нови филиали или партньорства в други региони в страната.
  • Разширяване на клиентската база – инвестиране в маркетингови кампании и реклама, за да се привлекат нови клиенти. 
  • Подобряване на клиентското обслужване – инвестиране в системи и технологии, които подобряват клиентското обслужване и улесняват процеса на кредитно посредничество. 
  • Инвестиране в обучения на служителите, за да бъдат подготвени за всяка ситуация и казус.

Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

Екипът на ЕФ ЕФ Консулт съдейства за всички видове кредитни продукти на пазара за физически и юридически лица, като сме през целия процес с клиента, който ни се е доверил. Важно е да отбележим, че като кредитни посредници, не предоставяме финансови услуги директно, а действаме като свързващо звено между клиентите и финансовите институции или кредитори. Нашата цел е да помогнем на клиентите да намерят най-подходящото финансово решение, като същевременно осигурим процес на кредитно посредничество, който е удобен, бърз и сигурен.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

  • Членството в Асоциацията предоставя възможността за установяване на връзки и запознанства с други хора в нашата област. Това помага за установяване на нови бизнес контакти, споделяне на информация и възможности за развитие.
  • Членуването в Сдружението може да ни даде по-силна гласност и влияние при защита на общите интереси или при лобиране за промени в сферата, в която работим.
  • Членството в АКПБ ще повиши нашата репутация и доверие сред колегите и клиентите, което ще доведе до по-големи възможности за просперитет.

За повече информация, моля посетете нашия сайт: www.ffconsult.bg, пишете ни на имейл info@ffconsult.bg или се свържете с нас на телефон 0882 000 900