Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Ще има ли увеличение на лихвите през 2023

Мария Петкова АКПБ

Мария Петкова, Председател на Асоциация на кредитните посредници в България, беше гост в предаването „Бизнес старт“ на телевизия Bloomberg TV Bulgaria. В разговора с водещата Роселина Петкова тя сподели как е стартирало жилищното кредитиране в началото на 2023 г., какви са очакванията за лихвите, за работата на кредитните посредници и за предизвикателствата пред АКПБ.

Жилищното кредитиране в началото на 2023

Тя сподели как е започнало жилищното кредитиране в началото на 2023 г.: „Кредитирането стартира в януари месец с малко по-бавни темпове, но това е обичайно за този месец. През февруари темпът е доста сериозен и ние не усещаме сериозна разлика в сравнение с предходната година 2022. Клиентите физически лица търсят финансиране и дофинансиране на покупки на жилища.“

Ще има ли увеличение на лихвите през 2023

На въпроса за средните лихви по ипотечните кредити в лева, г-жа Петкова каза, че се разграничават преференциални лихви и стандартни лихви, като в момента преференциалните лихви, на които се кредитира, са около 2.3-2.4%, а малко по-високи са стандартни лихви 2.6-2.7%.

„За тази година се очаква увеличаване на лихвите, но се прогнозира да не надвишава 1%. Ако в момента средната лихва за кредит е 2.5%, може би 3.5% до края на годината. Това се дължи най-вече на поскъпване на ресурса и увеличаване на основните лихвени проценти.“ Тя подчерта, че в България ниските лихви и благоприятната среда за кредитиране се дължат на няколко фактора, но основно на това, че банките са ликвидни.

От 1 март БНБ обяви 2.17% основен лихвен процент, което поставя въпроса до какво ще доведе тази промяна. Г-жа Петкова обясни, че това увеличение ще засегне първо новите кредитополучатели, но и тези, които имат кредити, също могат да очакват промяна в своите лихви в променливата част, която е обвързана с индексите. Колкото до жилищните кредитите в евро: „поскъпват, тъй като индексът е обвързан с тази валута, а кредитите в лева са обвързани с индекса на лихвите по депозитите на гражданите, които не растат“.

За потребителското кредитиране тя каза, че още през 2022 темповете намаляват, сега се запазва и задържа до нивата от миналата година.

Мария Петкова посъветва клиентите, освен консултация с банките и с кредитни посредници, да изчислят предварително какъв риск могат да поемат на базата на техния бюджет.

За работата на кредитните посредници

„Регистрираните кредитни посредници са квалифицирани и са под контрола на БНБ. За 2022 г. 30% от жилищните кредити за физически лица са отпуснати чрез съдействието им. Половината от тях са на членове на Асоциацията. Когато се съветва с кредитен посредник, крайният потребител трябва да разбере дали той е в публичния регистър на БНБ.“

Тя сподели още, че „Нашата услуга е безплатна за крайния потребител. Ние сме желан канал за продажби за банките и получаваме възнаграждението си от тях.“

Едно от предизвикателствата, които стоят пред Асоциацията на кредитните посредници в България, е нелоялната конкуренция. На пазара има неквалифицирани и нерегистрирани хора, които упражняват консултантска дейност. Това ощетява клиентите. Квалификацията на един кредитен посредник изисква той да има финансово образование или банков опит.

Целия разговор може да гледате във видеото.