Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какви са възможностите за инвестиционен кредит за малкия бизнес

инвестиционен кредит
инвестиционен кредит

Да стартираш собствен бизнес е голямо предизвикателство. Особено ако не разполагаш със собствен капитал, а имаш нужда от финансова подкрепа. Много важен фактор за бизнес начинанието е внимателното планиране на разходите и осигуряването на финансиране. Има различни програми и източници на финансиране за микро и малкия бизнес, но достъпът е по-ограничен от този на големите корпорации. Инвестиционен кредит за малкия бизнес от банкова институция – една добра възможност за създаване и развитие на стартиращи малки предприятия. 

Какво представлява инвестиционният кредит

За да стартирате бизнеса си, ще имате нужда от първоначално финансиране. За целта може да използвате лични спестявания, да вземете пари на заем от роднини или съдружници, или пък да се възползвате от различни финансиращи европейски програми. Но ако нямате тези възможности, тогава ще трябва да прибегнете до кредитиране от банкова институция. Банките предлагат различни продукти за малкия бизнес, като например инвестиционен кредит. 

Хората често бъркат оборотния кредит с инвестиционния кредит, защото за тях всеки кредит е инвестиция. Но има съществена разлика между двата вида. Оборотният кредит е за краткосрочни цели – придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания. Инвестиционният кредит е за дългосрочни цели и финансира дългосрочни материални активи – напр. машини и съоръжения, от които ще се произвеждат стоки и услуги. Затова инвестиционни нужди не трябва да се финансират с оборотни кредити. Освен това, за разлика от кредитите за оборотни средства, инвестиционните кредити се отличават с по-ниски лихви.

Инвестиционен кредит за малкия бизнес

За да се развива един бизнес или за да стартирате нов, са ви необходими финансови средства. Важно е да намерите най-подходящия кредит за вас, който отговаря на инвестиционни нужди на компанията ви. Инвестиционният кредит за малкия бизнес е подходящ за:

  • разширяване и модернизиране дейността на фирмата
  • финансиране на нов проект, продукт или услуга
  • покупка на машини, съоръжения, професионално оборудване, транспортни средства
  • покупка на недвижим имот
  • строеж, ремонт и разширение на помещения за бизнеса
  • рефинансиране на кредити

Тъй като банката изисква от кредитоискателя да участва със собствени средства – поне 20% от общите разходи за инвестиционния проект, то финансирането може да бъде до 80% от размера на цялата инвестиция.

Относно валутата при тези заеми, може да избирате между лева, евро или щатски долари. 

Лихвеният процент се определя в зависимост от финансовия профил на клиента, като някои банки предоставят гратисен период. Други банкови продукти пък предлагат променлива лихва. 

Инвестиционният кредит може да бъде обезпечен, но до определени суми банките не изискват обезпечение. Обезпечението може да бъде с активи на кредитополучателя или трети лица: движимо и недвижимо имущество, парични средства, ценни книжа, взаимни фондове и др.

Кредитът се погасява чрез парите, генерирани от инвестицията, както и със средства от дейността на кредитоискателя. Хубавото на този вид кредити е, че условията за погасяване са гъвкави и съобразени със съответния бизнес и спецификата му. 

Как да изберете най-подходящия инвестиционен кредит за вашия бизнес

Преди да пристъпите към тегленето на кредит с цел инвестиция, трябва да се уверите, че вложените средства ще се умножат и ще спечелите достатъчно, за да можете да изплащате кредита без проблем. Трябва да вземете предвид всички условия по кредита, не само колко ще е лихвата, защото понякога ниската лихва не е гаранция, че кредитът е изгоден. Затова ако искате да стартирате ново бизнес начинание или да развиете бизнеса си, но се нуждаете от допълнително финансиране за тази цел, може да потърсите съдействие от кредитен посредник.

Кредитните консултанти може да ви спестят време, пари и усилия, като проучат възможностите за банков кредит и да ви помогнат в избора на най-подходящия продукт. Те познават в детайли условията на банките и могат да ви обяснят “дребния шрифт” в условията им. С тяхна помощ ще притеглите плюсовете и минусите на всяка оферта, за да откриете точната. А услугите им са напълно безплатни!

Можете да се доверите на независимите кредитни посредници, които са членове на АКПБ и са регистрирани към БНБ: http://www.acib.bg/members/.