Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как да вземем потребителски кредит, ако сме пенсионери

кредит за пенсионери
потребителски кредит за пенсионери

Както знаем, пенсиите в България са ниски и често не достигат за текущите нужди на пенсионерите. Затова тези от тях, които имат възможност, продължават и да работят, за да си осигурят допълнителни доходи. Но понякога изникват непредвидени разходи, които не търпят отлагане, и ако не разполагате със заделени пари, може да кандидатствате за потребителски кредит за пенсионери от банка. Така ще можете да разполагате със свободни средства, за покупка на стоки, да платите битови сметки или да покриете непредвидени разходи като за лечение, неочакван ремонт на колата или вкъщи.

Какво представлява кредитът за пенсионери

Кредитът за пенсионери е потребителски кредит за клиенти с придобито право на лична пенсия. Той е специално предназначен за нуждите на пенсионерите. Кредитът се усвоява чрез разплащателна сметка на кредитополучателя, открита в банката, по която се превежда пенсията му. Кандидатстването е бързо и лесно, като някои банки предлагат и онлайн кандидатстване

Различните банки предлагат различни условия за кредитиране на пенсионерите:

 • размерът на сумите, които банките отпускат, може да варират в широки граници – от 150 лв до 20 000 лв; 
 • срокът на кредита също варира – от 3 месеца до 10 години;
 • валутата при тези заеми може да бъде лева или евро; 
 • лихвеният процент се определя на различна база: според индивидуалния профил на клиента, според размера на кредита, плаващ или фиксиран;
 • кредитът може да е без обезпечение или със обезпечение – с бъдещи доходи от пенсии, с един или двама обезпечители в зависимост от сумата;
 • не е необходим документ за удостоверяването на дохода при превод на пенсията в банката кредитодател.

Съществуват различия при потребителските кредити за пенсионери от останалите потребителски  кредити. Тъй като профилът на кредитополучател пенсионер е различен от този на кредитополучател в активна трудова възраст, максималната сума, която банката отпуска на пенсионерите е по-ниска от тази при стандартните потребителски кредити. Колкото по-висока пенсия получава кандидатстващият за заем, толкова по-висока сума да може да изтегли като кредит. Срокът на погасяване на кредита е съобразен с възрастта на кредитополучателя и в края на срока обикновено тя е 70 или 75 години. Например: ако пенсионер на 69 г. иска да изтегли заем, банката ще определи срок за погасяването му до 6 години, тъй като кредитополучателят ще бъде на 75 години в края на срока му.

Какви са предимствата на кредита за пенсионери
 • бърза и лесна процедура за кандидатстване;
 • разполагате с допълнителни финансови средства;
 • не се проследява целевото изразходване на средствата;
 • ако получавате пенсията си в банката, не е необходимо документално да удостоверявате дохода си;
 • при недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник – например съпруг/съпруга;
 • някои банки нямат такси за усвояване и управление на кредита;
 • избор между равни и намаляващи месечни вноски;
 • възможност да изберете минимална месечна вноска;
 • възможност за сключване на застраховка Злополука или Живот.

Всяка банкова институция има различни условия за отпускане на кредит на хора в пенсионна възраст. Затова за вас ще бъде полезно да се консултирате с кредитен посредник, който ще събере няколко оферти от банки и след анализ ще ви насочи към най-подходящия продукт според индивидуалните ви възможности. А освен че ще ви спести усилия,  услугите му са напълно безплатни. Можете да се доверите на независимите кредитни посредници, които са част от Асоциация на кредитните посредници в България и са регистрирани към БНБ: http://www.acib.bg/members/.