Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кредитното посредничество бележи нови ръстове през 2020 година

Асоциацията на Кредитните Посредници в България отчита успешна година въпреки кризата.

Деян Василев
Деян Василев
Мария Георгиева
Мария Георгиева

 

Деян Василев, председател на АКПБ и изпълнителен директор на Creditland и Мария Георгиева, зам. председател на АКПБ и управител на Creditchoice Ltd. в обзорно интервю за резултатите от изминаващата 2020 и насоките на дейността на Асоциацията.

 

 

1.Представете накратко дейността на АКПБ и плановете за развитието ѝ

Деян Василев: Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ) беше преучредена през май 2018 г. За членове на Асоциацията са поканени всички необвързани кредитни посредници, регистрирани в БНБ според изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите. Понастоящем членове са 16 фирми и една от нашите цели е да продължим да се разширяваме, за да утвърждаваме репутацията на Асоциацията и да налагаме най-високи професионални стандарти на работа на кредитните консултанти в България.

Членовете на АКПБ отчетоха, че с тяхното съдействие са усвоени 200 млн. лв. ипотечни кредити през 2018 г. и 331 млн. лв. ипотечни кредити през 2019 г.  Според проучвания на Асоциацията, пазарният дял на услугата кредитно посредничество при ипотечните кредити е на път да нарасне от 15 % през 2019 г. до 40 % в следващите няколко години. Такъв динамичен растеж, не само е възможност, но и отговорност към клиентите, към банките-партньори и към целия пазар.

За нас е много важно да запазим реномето на кредитното посредничество и с общи усилия да продължим да утвърждаваме тази услуга и на българския пазар.

2. Как се развива кредитното посредничество през последната година?

Деян Василев: Безспорно 2020 г. е една много предизвикателна година, необратимо белязана от пандемията COVID-19, с всички обществени и икономически ефекти от социалното дистанциране и затварянето на цели сектори и бизнеси. Въпреки всички трудности, се оказа, че имотният пазар не само не се срина, а продължава да бъде динамичен. Клиентите усилено купуват жилища, рефинансират кредитите си и търсят начини да инвестират част от спестените средства, които иначе носят нулеви лихви в банките.

Същевременно, както при всяка криза, се предлагат и нови възможности, които иначе биха се случвали по-бавно. Клиентите още по-бързо възприемат добавената стойност на един кредитен посредник и вместо сами да обикалят от банка на банка, с още по-голяма полза, търсят услугата на консултант, който да им спести време и излишни контакти. Немалка част от клиентите възприеха онлайн срещите като норма, като така си спестяват допълнително обикаляне и отиват в банката само веднъж или два пъти – при подписване на договор и усвояване на средствата.

С нетърпение очакваме крайните резултати за целия пазар, както и обобщената статистика за 2020 г. от всички членове на Асоциацията, която ще имаме удоволствие да обявим публично в началото на новата 2021-ва година.  Но от предварителните ни вътрешни проучвания мога да кажа, че очакваме да сме увеличили нашите обеми и пазарен дял на фона на съвсем лек спад на общите обеми на ипотечното кредитиране през годината.

3. Как се отразява кризата на пазара на ипотечни кредити?

Мария Георгиева: Още през март месец, при първите ограничения, наложени във връзка с пандемията, прогнозите бяха за спад в ипотечните кредити. Очакванията се аргументираха по две причини: от една страна отдръпване на крайни клиенти-купувачи на имоти, а от друга – затяганe на изискванията за кредитиране от страна на банките към клиентите. Разбира се, хора, които почувстваха несигурност за работата си и доходите си, отложиха покупките на имоти. За изненада на всички, тази тенденция не се запази и хората с квалификация и стабилни професии не промениха намеренията си да изтеглят кредит и съответно да закупят имот. Друга причина да се запази размера на новите ипотечни кредити е несигурността и нуждата от инвестиции. В България все още една от най-сигурните инвестиции остава недвижимото имущество. Увеличи се многократно търсенето на кредити за парцели и строежи на къщи около София, за което има специалиизирано кредитиране и банките все още се развиват. За всички домът се превърна в още по-важно място, в което не само живеем, но и работим, и учим…

Банките отчитат запазване, дори ръстове при ипотечното кредитиране за физически лица, в сравнение с миналата година. Разбира се, трябва да изчакаме официалната статистика на БНБ. Сигурно е, че делът на кредитните консултанти в ипотечното кредитиране през тази година бележи нови ръстове.

4. Какво промениха банките в последните 6 месеца в условията си за отпускане на ипотечни кредити? Да се възползваме ли от мораториума и гратисните периоди, които някои от банките отпуснаха или тази „възможност“ е нож с две остриета?

Мария Георгиева: Очаквано беше банките да наложат рестрикции относно рисковите си политики за одобрение на нови ипотечни кредити. Това е свързано с очакванията им за влошаване обслужването на съществуващите портфейли и недопускане на нови кредити, които клиентите няма да могат да плащат в бъдеще. Да, имаше банки, които много рязко ограничиха кредитирането, имаше и други, които наложиха по-малко ограничения. Само за два-три месеца банките отново олекотиха изискванията и започнаха да кредитират при относително същите условия от преди март месец и причините за това са основно две: 1) Банките са ликвидни и имат много левов ресурс, който трябва да раздават и 2) Влошеният съществуващ кредитен портфейтл се подобрява с нов кредитен бизнес.

За щастие се взе решение за частен мораториум, който даде право на гражданите да разсрочат кредитите си и да не плащат вноски за известен период. Тук е важно да се знае, че мораториумът даде възможност на банките да не заделят провизии за евентуални влошени портфейли, което със сигурност щеше да се отрази много негативно както на банковата система като цяло, така и на кредитирането в частност.

Обръщаме внимание, че спирането на обслужването на даден кредит, става след подаване на специално искане в обслужващата банка и след нейното позволение. Важно е хората да знаят, че за времето на разсрочване на кередитите си няма да могат да получат ново банково кредитиране.

5. Защо трябва да ползваме консултанти при избора и договарянето на ипотечен кредит?

Деян Василев: Клиентската потребност от необвързано консултиране и съдействие при избор измежду много оферти и банки, е причината да съществува кредитното посредничество. Кредитният консултант спестява много време и пари, когато безпристрастно сравнява оферти от минимум 3 до 5 банки, разяснява преимуществата и недостатъците на офертата на всяка банка, съдейства в процеса на кандидатстване и договаряне до подписване на договора за кредит. Тази добавена стойност е причината всеки клиент да ни препоръчва на негови познати.

Услугата е безплатна, а банките-партньори изплащат комисионна към фирмата – кредитен посредник при успешно доведен клиент, защото се спестяват много документална и подготвителна работа и на техните служители. Не можем да си позволим да подвеждаме клиентите с неизгодни оферти, защото пазарът е много прозрачен и рано или късно, ако не сме безпристрастни, ще бъдем подминати.

В наши дни не виждам никаква логика клиентът сам да обикаля от банка на банка, вместо да използва кредитен консултант, който знае всички тънкости за професионалното съдействие.

Мария Георгиева: Сигурно е, че делът на кредитните консултанти в ипотечното кредитиране от общия обем на това кредитиране през банките, през тази година бележи нови ръстове в сравнение с 2019 г. Услугата кредитно консултанство дори набра скорост по време на пандемията, т.к. тя дава възможност на клиента да избере сред многобройните предложения за банково кредитиране с минимум срещи.

Обикалянето на банки и срещите с различни представители е работа на банковия консултант. Ние можем да изработим един ипотечен кредит с минимум срещи за клиента – една за подписване на договор за кредит в банка и една с нотариус за изповядване на окончателен договор (има случаи, в които двете действия се извършват в един момент).

Клиентите ни разпознават и предпочитат, защото регистрираните кредитни консултанти, каквито са членовете на Асоциацията на кредитните посредници в България, предлагат истински качествена услуга.