Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Компанията МС Корект Консулт ЕООД е най-новият член на Асоциацията на кредитните посредници в България

Интервю с Мария Апостолова – управител на МС Корект Консулт ЕООД – най-новият член на Асоциацията на кредитните посредници в България.

Представете накратко фирма МС Корект Консулт

МС Корект Консулт ЕООД е необвързан кредитен посредник, регистриран в регистъра на БНБ през Март 2020 г., под No BCI000053.  Новоучреденото дружеството е създадено от екип от висококвалифицирани и опитни специалисти в сферата на банковото дело, пазара на имоти и личните финанси. Екипът ни има една по-различна визия относно стандартите за обслужване на клиенти. На първо място поставяме морала в отношенията с клиентите и възможността те да получат комплексна услуга с високо качество. По тази причина изградихме взаимоотношения с опитни брокери, които да съдействат на клиентите ни при намиране на подходящ имот. Целта е клиентите да работят с професионалисти от различни области, които добре комуникират помежду си. Идеята е да затворим кръга на обслужване от идеята за покупка на жилище до финализиране на сделката. Стремежът ни е да работим за по-доброто разбиране и възприемане на концепцията и персонализираните услуги на кредитния посредник.

Защо избрахте да членувате в Асоциацията на кредитните посредници в България?

Членството ни в Асоциацията на кредитните посредници в България е много важно за нас.  Като новосъздадена и развиваща се компания в сферата на кредитното посредничество, бихме искали още в самото начало да се заявим в подкрепа на лоялната конкуренция в бранша. Също така за нас е много важно да се разграничим от нерегистрираните кредитни консултанти, които не притежават необходимият ценз и качества да упражняват тази професия. Убедени сме, че основната задача на една професионална организация е да защитава и подкрепя принципите за коректност във взаимоотношенията ни както с клиентите, така и с банките партньори. Като член на Асоциацията, ще работим в посока за изграждане на необходимите условия за развитието на съвременна,  конкурентноспособна дейност. Станахме част от авторитетна организация с високи стандарти.

Смятате ли, че комуникацията с колегите от бранша ще е ползотворна за Вас?

Нямам никакво съмнение в това, че комуникацията с колегите от бранша, ще е полезна за нас. Убедена съм, че Асоциацията на кредитните посредници в България защитава интересите на членовете си и ще продължи да го прави. Вярвам, че се присъединяваме към мрежа за споделяне на знания и опит, както и възможност за участие в професионално ориентирани събития.  Също така, заедно ще работим в посока за по-бързото популяризиране на дейността на кредитния посредник.

Повече информация за фирмата можете да намерите на www.correct-consult.eu