Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Като посредници успяваме да съкратим процеса „кредитиране“.

Интервю с Гергана Велкова – управител на фирма „Морски Имоти“.

1. Представете накратко дейността на компанията.

Създадох „Морски Имоти“ в средата на 2007 г., точно преди да се разрази първата финансовата криза – тази от 2008-ма г.

Като кредитен посредник винаги целта ми е била бързо и с лекота кредитоискателите да получат необходимите им средства от банка, като моята задача е да координирам целия процес, включително всички документи и индивидуални особености от началото до окончателното получаване на парите или финализирането на конкретната сделка.

Първоначалната ми идея, когато създавах „Морски Имоти“ беше да изградя малък бизнес, който да се занимава с финансови консултации основно за микро и малки фирми – да помагам на тези, които имат нужда от външно финансиране чрез кредити и други финансови инструменти.

До този момент не се бях занимавала със собствен бизнес, но имах опит близо 9 години в банковия сектор като кредитен консултант в сферата на малки и средни фирми, жилищно и потребителско кредитиране – т.е. всички сектори от „ритейл-банкирането“. Освен това година и половина изпълнявах длъжността главен счетоводител във фирма инвестиционен посредник в Бургас.

Разполагах със счетоводни и юридически познания, които също са от значение при вземането на финансови решения. Мисля, че е важно един консултант да познава не само „цифрите“, но и законите.

Именно това ми даде увереност, че мога да съм полезна на клиентите в търсенето на най-добрите за тях условия за намиране на допълнителни средства за бизнесите им.

По това време банките вече бяха започнали да оценяват ползата от това да работят с външни партньори – посредници като мен. Още през 2007 г. подписахме договори с всички банки за сътрудничество.  Щастлива съм, че от самото начало много наши клиенти ни се доверяват и успяваме заедно с банките-партньори да постигнем целите на кредитоискателите за получаване на добри условия и успешни за тях сделки.

2. Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Чрез „Кредитния консултант“ кредитоискателите могат да получат информация за възможностите и условията на всички банки и така най – добре ще могат да защитят финансовия си интерес.

През 2016 г. в България бе приет и Закон, който регулира дейността на „Кредитните посредници“ и защитава интересите на потребителите. У нас дейността по кредитно консултиране е вече лицензирана.

За да получат лиценз от БНБ „Кредитните консултанти“ трябва да докажат своята компетентност, да отговарят на определени условия за квалификация и опит.

Ние можем да посъветваме клиентите не само къде ще получат най-добрите условия за кредита, който искат, но и как да оптимизират разходите си, откъде могат да спестят и дали има и други допълнителни инструменти, които ще са им полезни.

Чрез „Кредитния консултант“ те правят информиран избор и могат да планират своите финансови потоци. Също могат да спестят много време, защото на едно място получават цялата информация и решения за техния конкреттен случай.

Във всяка кредитна сделка има специфични особености – документи за доход, документи за имот, оценки, схеми за различни начини за погасяване на кредитите, срокове.

Като посредници успяваме да съкратим процеса „кредитиране“ от 2-3 дни до 3-4 седмици – в зависимост дали говорим за потребителски кредит, покупка на имот, инвестиционен кредит или оборотни средства. Това е срок, който обхваща периода от решението на кредитоискателя да търси нужните му средства до финалното получаване на нужната сума или имота.

Когато хората подписват договори за кредит, те взимат финансови решения, които ще се отразят на бизнеса и семействата им за много години напред, затова винаги е добре да ползват тази услуга, когато имат възможност.

3. Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

„Морски Имоти“ беше създадена с идея да е компания за финансови и кредитни консултации, но доста скоро след стартирането постепенно навлязохме и в посредничеството с недвижими имоти, защото видяхме, че можем да сме полезни на нашите клиенти и с това.

Така през 2012 г. разделихме двете дейности в две фирми: „VIP Морски Имоти“ – се занимава само със сделки с недвижими имоти, а „Морски Имоти“ е кредитен посредник.

Към момента работим само на територията на Бургас и Бургаска Област, но в кредитното посредничество консултираме клиенти по препоръки от цялата страна и също от чужбина.

Голямото ми желание е да развия мрежа от кредитни консултанти в цялата Бургаска Област, а също и в страната, да намеря партньори, които искат да се развиват в тази професия.

Според мен това е една от професиите на бъдещето, защото предполага специализирани знания и умения, изключително динамична и разнообразна работа, възможности и необходимост постоянно човек да повишава компетентостта си, знания, умения в т.ч. и личностни умения. Разбира се тук има и чудесни условия за високи доходи, а също всеки консултант може да извършва цялата услуга дистанционно за клиенти от цялата страна, дори и от чужбина.

Голямата ми амбиция е постепенно да дигитализирам тази услуга, а знам че за това са нужни концепция, екип и финансиране, затова усилено търся подходящи хора, които биха се включили.

Като начало планирам да сменя името – така че да носи в себе си услугата, която предлага фирмата.

В момента сме малък екип от 7 човека, но виждам перспектива в нашата компания за в бъдеще, защото двете дейности, които развиваме – кредитно посредничество и недвижими имоти се допълват много добре като експертност, а и разчитам на опита ми като собственик на малък бизнес, който към момента е 14 години.

4. Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

Можем да сме полезни на хора, които искат:

  • да купят жилищен, търговски имот или парцел/сграда,
  • да рефинансират текущ ипотечен кредит при по-добри условия или да обединяват кредити
  • да намалят месечната си вноска по всички текущи кредити
  • да ползват свежи оборотни или инвестиционни средства за бизнеса си
  • да намерят пари за битови потребности на семейството – кола, образование, почивка, ремонт и др.

Предлагаме и нещо специфично – покупка на имот с кредит на публична продан от ЧСИ или от частен търг за продажба на имоти.

5. Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Всички колеги от асоциацията са изключителни професионалисти, като в АКПБ  членуват и едни от лидерите в кредитното посредничество с много голям опит и офиси в цялата страна, и по-малки фирми, като моята. Асоциацията е място, където мога да си сътруднича с колеги от бранша и да споделяме общи интереси, проблеми и казуси в областта на кредитното консултиране.

Една от целите на асоциацията е популяризиране на услугата в България – да издига престижа на бранша и професията „кредитен посредник“. Харесва ми, че асоциацията създава норми за етично поведение на пазара на кредитните консултации, промотира услугата на кредитните посредници и ползите за клиентите от нея, осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация и създава нови партньорства с други организации от бранша.

За повече информация или заявка за консултация с наш експерт, моля пишете ни на имейл: g.velkova@vipbg.bg или се свържете с нас на тел.: 0898 316 445

Последвайте ни във Facebook