Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Морски имоти

 

Мисията на „МОРСКИ ИМОТИ“ като лицензиран кредитен посредник е:

– бързо и с лекота клиента да получи необходимите средства, като координираме целия процес и всички документи до окончателното получаване на кредита;

– да помогнем да се вземе информирано решение чрез кои банкови продукти кредитоискателят ще постигне мечтите си и финансовите си цели – било то когато купува имот, ако търси по-добри условия чрез рефинансиране на текущи свои кредити, нуждае се от оборотни или инвестиционни средства за малък и среден бизнес или има да решава битови задачи за дома, колата, образование, почивка;

– да предоставим най-добрите според личните потребности оферти за банкови кредити;

Нашите ценности са базата, на която взимаме решения всеки ден при консултирането на кредитополучателите:

  • Професионализъм и Порядъчност – знанията за кредитния пазар и нуждите на клиентите ни дават увереност, че ще сме полезни;
  • Клиентско обслужване – поставяме винаги интереса на клиента над нашия собствен интерес;
  • Конфиденциалност – стремим се да намираме баланс между умението да пазим тайна и да имаме прозрачност в сделката;
  • Новаторство – винаги сме в търсене на нови инструменти и технологии, които да улесняват клиентите
  • Кооперация с колеги и партньори от банковия сектор – добрта ни репутация сред общността е плюс за нашите клиенти, които веднага се ползват с доверието на банките

Ние сме малка компания, основана през 2007 г. в Бургас, работим без прекъсване от създаването, предимно в региона на Бургас и Южното Черноморие.

Можем да сме полезни на всички, които се интересуват от банково кредитиране с консултации за физически лица и фирми.

А чрез Агенцията ни за недвижими имоти “VIP Морски Имоти“ ще сме в помощ на купувачите не само да получат одобрение за кредит, но и да намерят търсения имот. Купувачите могат да разчитат на 14-годишния ни опит на пазара на жилищни имоти в Бургас, и в сектора на търговски имоти, идустриални парцели и парцели за жилищно застрояване.

Лиценз № BCI000037 / 01.02.2019 г. , съгласно „Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители“ (ЗКНИП)

Контакти: Гергана Велкова – Управител – тел.: 0898 316 445,

e-mail: sea_pro_2007@abv.bg

0700 50 007

Бургас, ул.Славянска 75, ет.1, офис 1