Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

„С нас кредитирането е лесно!“

Интервю с Мария Мухчиева, Управител и съдружник в Нютън Ипотечни Консултанти ООД”

Г-жо Мухчиева, представете накратко дейността на Вашата компания.

Newton („Нютън Ипотечни Консултанти“ ООД) е сред водещите компании в сферата на кредитното посредничество. Екипът ни се състои от високо квалифицирани специалисти – финансисти и юристи с над 20 годишен опит в ипотечното кредитиране във водещи банки в България. Дългогодишният опит в банковата сфера, изключително високата експертиза в ипотечното кредитиране и високия професионализъм са наша отличителна черта и конкурентно предимство. Предлагаме индивидуални решения за ипотечно финансиране, но също така и за потребителско кредитиране и малкия бизнес. Прецизно съобразяваме профила, параметрите на търсене и изискванията на клиента.  Извършваме цялостно кредитно консултиране.

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

Аз (Мария Мухчиева e на снимката от ляво)  и моята съдружничка Майя Ненчева създадохме Newton  в отговор на нуждата на хората от сигурност и комфорт в процеса на финансиране на тяхната мечта за нов дом, инвестиционен проект или бизнес идея.

Работим в полза на нашите клиенти, за да им осигурим спокоен и благополучен финансов живот като им предоставяме цялостно консултиране при теглене на банков кредит. Мисията на Newton е да работим за пазарна среда, основана на прозрачност и конкуренция, в чийто център са интересите на потребителя.

Справяме се успешно и при най-сложните кредитни казуси, затова сме и предпочитан кредитен посредник. Никога не отказваме консултация, независимо дали клиентът е с ясна идея за теглене на кредит или просто желае да се ориентира за възможностите. Вярваме, че в това е смисълът на нашия бизнес – да помагаме и споделяме с хората нашата експертиза, за да могат те да управляват по-добре финансите си, да живеят по-добре и така даваме своя принос за подобряване на средата. Планираме да развиваме бизнеса си, стъпили на изброените ценности. Предстои ни разширяване на мрежата в страната и дигитална трансформация на бизнеса.

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Ще си позволя да цитирам един абзац от сайта на БНБ: „При покупката на недвижим имот можете да се възползвате и от услугите  на кредитните посредници, които най-добре познават услугите, предлагани от кредиторите на пазара. Обръщайте се само към кредитни посредници, които са регистрирани от БНБ.“

“Нютън Ипотечни Консултанти” ООД е регистриран кредитен посредник № BCI00005 в регистъра на Българска Народна Банка (БНБ). Ние сме информирани за всички възможни оферти на кредитния пазар, без значение коя е банката. Това ни позволява да работим в интерес на клентите, а не на определен финансов трезор. От нас клиентите получават безпристрастен и обективен анализ на пазара, индивидуално договорени параметри на кредита спрямо техните специфични нужди и финансови възможности.

Oпишете в детайли как работите? Kакви услуги предлагате?

Нашето мото е „С нас кредитирането е лесно“, защото е точно така. Спестяваме на клиентите си време, усилия и пари. Услугите ни обхващат цялостния процес на кредитиране – от идеята, до реализацията, както и следпродажбено съдействие. С нас клиентът получава напълно безплатно:

 

  • Проучване и анализ на банковия пазар;
  • Договаряне на индивидуални ценови условия;
  • Сравнителен анализ на банковите оферти и разясняване на всички съпътстващи кредита банкови продукти и услуги;
  • Структуриране, подготовка и цялостно окомплектоване на кредитната апликация;
  • Представляване пред банки, нотариуси, оценителски компании и органи на държавната администрация;
  • Експертно съдействие през целия живот на кредита.

Клиентите ни се доверяват, защото заедно преминаваме през процеса на финансиране на тяхната мечта за нов дом или лична финансова цел със спокойствие и увереност.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Кредитното посредничество е една относително нова и все още не много добре позната услуга на нашия пазар. Вярвам, че Асоциацията на кредитните посредници, обединява не просто компании, регистрирани за работа в тази сфера, а най-вече съмишленици, хора със сходна визия и ценности. Надявам се всички заедно да съумеем да изградим имиджа на професионалния кредитен посредник, като човек, който поставя високи стандарти в работата си и професионално и безкомпромисно отстоява интереса на клиентите си.

Нашата обща мисия е подобряване на средата, гарантиране спазването на законодателната рамка и принципите на коректност, прозрачност и лоялна конкуренция.

За повече информация и/или заявка за безплатна консултация с наш експерт, моля посетете нашия сайт: www.newton.bg, пишете ни на имейл: credit@newton.bg или се свържете с нас на тел.: + 359 895 444 333.

Последвайте ни в: LinkedInFacebook и Instagram.