Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Обединен кредит – какви са ползите

обединен кредит
обединен кредит

2022 година беше отбелязана с двуцифрена инфлация, което се отрази на всички стоки и услуги. В условия на нестабилна икономическа и финансова ситуация все повече хора изпитват затруднения да изплащат заемите си. В резултат на това, хората с недостатъчно доходи не успяват да се справят с разходите и започват да търсят кредитиране. В един момент се оказват с няколко различни задължения, което затруднява финансовото им състояние. За тях става все по-трудно да изплащат вноските си. Как може да оптимизират разходите си така, че да се справят с проблема? Решението е да обединят всичките си задължения в едно или т.нар. обединен кредит.

Какво представлява обединеният кредит

Обединеният кредит е продукт, който се предлага от почти всички банкови институции. По този начин те отговорят на нуждите на потребителите, които изпитват финансови затруднения. Обичайно обединеният кредит е потребителски кредит за обединяване на кредитните задължения. Такива задължения могат да бъдат кредитни карти, покупки на лизинг, бързи кредити, овърдрафт и др. Потребителите имат възможност да консолидират няколко кредита в един, независимо дали са получени от един или няколко кредитора. Стандартно тези кредити са за срок от 6 месеца до 10 години. Условията са различни – със или без поръчител, със или без превод на работна заплата, със или без поръчители и обезпечения, някои банкови продукти имат фиксирана лихва за първите 6 месеца, други – за целия период. Какви условия ще получите, зависи от индивидуалните ви възможности и целите, които си поставяте.

Какви са ползите при обединяване на задълженията

Обединеният кредит като продукт е изгоден, когато предоставя на кредитополучателите следните ползи:

 • може да получите по-изгодни лихвени условия от настоящите;
 • допринася за оптимизиране на бюджета; 
 • спестяване на разходи – пестят се средства от такси по обслужването на различните кредити;
 • повишаване на кредитния рейтинг на потребителя;
 • удобство – погасяване на задълженията само чрез една вноска;
 • по-бързо погасяване на задължението; 
 • възможност за получаване на допълнителни средства за текущи нужди;
 • спестяване на време и усилия, защото плащате само на едно място вместо на няколко;
 • по-лесно следене на задълженията, когато са на едно място.

За да вземете най-доброто решение, първо трябва да разберете дали това обединяване ще е наистина уместно и най-вече изгодно за вас. 

Кога да се възползвате от обединен кредит

Най-често потребителите прибягват до обединяване на задълженията си, когато започнат да изпитват затруднения в обслужването на кредитите си. Финансовите експерти препоръчват обединен кредит, когато хората имат три и повече кредитни продукта в различни финансови институции. Кредитополучателите могат да се възползват от обединен кредит в следните случаи:

 • когато условията по настоящите кредити вече са неизгодни за тях;
 • когато искат да променят срока на изплащане на кредитите;
 • когато искат да променят размера на месечните вноски, за да оптимизират разходите си;
 • когато търсят по-изгоден лихвен процент от този на текущите си задължения.

Ако имате няколко различни задължения и искате да проверите за обединяването им с по-добри условия за финансиране, може да се обърнете към кредитен посредник, който да ви съдейства. Кредитните консултанти ще ви предоставят няколко предложения спрямо вашите индивидуални нужди и възможности, ще ви посъветват и информират за продуктите така, че да вземете информирано решение. С тяхна помощ ще спестите време и усилия от обикаляне по банки в търсене на най-добрите условия. Услугите им са напълно безплатни! 

Можете да потърсите за консултация независимите кредитни посредници тук: http://www.acib.bg/members/