Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Общо събрание на Асоциация на кредитните посредници в България

Общо събрание АКПБ 2023

На 19 септември 2023 г. гр. София, Хотел “Форум”, се проведе редовното Общо събрание на членовете на Сдружение “Асоциацията на кредитните посредници в България” (АКПБ). По време на срещата бяха взети важни решения относно отчета, бюджета, членството, Устава и Етичния кодекс на АКПБ.

За събранието

Срещата бе открита от Председателя на Асоциацията г-жа Мария Петкова, която уведоми присъстващите за Дневния ред на събранието. След проведени дискусии и обсъждания, Общото събрание прие нов Етичен кодекс и нов Устав, които вече са достъпни и на уеб сайта на Асоциацията. Присъстващите 19 члена кредитни посредници на АКПБ решиха да бъде увеличен броят на членовете на Управителния съвет от 3 на 5. Новите членове на управителния орган са Антон Андонов – представител на “ЕРА България” АД и Димитър Пенков – представител на “Революшън Кредит Консулт” ЕООД. Останалите решения касаеха приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2022 г., годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет на АКПБ за 2022 г., бюджет на АКПБ за 2023 г. По последната точка от Дневния ред беше представен годишния отчет на рекламната агенция, ангажирана с маркетинговата дейност на Сдружението. Взе се решение за назначаване и на асистент на Председателя на АКПБ. Накрая присъстващите членове възложиха на Управителния съвет да организира Коледно празненство за 2023 г. и Годишен коктейл за 2024 г., които се превърнаха в традиция за Асоциацията. 

Нови Етичен кодекс и Устав

Асоциацията на кредитните посредници в България продължава да работи съобразно принципите и правилата на поведение по новоприетия Етичен кодекс. Всеки член на АКПБ следва да спазва професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността си. Може да се запознаете с документа тук Етичен кодекс 2023.

Уставът на Асоциацията на кредитните посредници в България урежда устройството и дейността на Сдружението. Във връзка с взетите решение по време на Общото събрание беше приет нов Устав. Може да видите документа тук Устав 2023.

Промени в Управителния съвет

Управителният съвет на Асоциация на кредитните посредници в България беше увеличен на 5 и понастоящем включва:

Мария Петкова – Председател

Деян Василев – Заместник-председател

Екатерина Мишева – Член на Управителния съвет

Антон Андонов – Член на Управителния съвет

Димитър Пенков –  Член на Управителния съвет

Антон Андонов е магистър по икономика, специалност „Банково дело“ с над 30 годишен бизнес опит, в това число над 10 години във финансовата сфера. Изпълнителен директор на ЕРА България АД с над 40 офиса в страната, част от ERA Real Estate – водеща световна франчайз мрежа в областта на сделките и финансиране покупката на жилищни имоти с над 50-годишен опит. ЕРА България е сред водещите кредитни посредници в страната и развива дейност като ипотечен брокер под търговската марка CREDITERA.

Димитър Пенков е Изпълнителен директор и съосновател на „Революшън Кредит Консулт“ ООД. С повече от 10 години опит в кредитното консултиране. Налага стриктната политика за предоставяне на качествена услуга в „Революшън Кредит Консулт“ ООД, което поставя компанията сред лидерите на пазара и я прави предпочитан избор на клиентите.