Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

„Влагаме енергия, плам и любов в работата“

Силвия Томова е основател и управител на Privilege Consulting Services, бързоразвиваща се компания в областта на кредитното посредничество. Притежава над петнайсет години професионален опит в банковото дело, недвижимите имоти и търговски компании, като през последните пет от тях заема различни управленски позиции в една от най-големите български банки. Компанията е лицензиран кредитен посредник по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) по чл.51, ал.1, вписан в Регистъра на кредитните посредници с регистрационен номер No BCI000058. От краткия период на стартиране на дейността си вече е отличена на Годишните награди на една от най-големите банки в България.

Г-жо Томова, какво беше началото на Privilege Consulting Services и къде се намира компанията днес?

Privilege Consulting Services е новостартирала компания в сферата на кредитното посредничество. Тя е успешен тандем от високо квалифицирани професионалисти с над петнайсет години опит и експертиза в областта на жилищното и фирмено кредитиране във водещи банкови и небанкови институции в страната. Ние предлагаме безплатно кредитно консултиране и помагаме на клиентите да направят информиран избор между продуктите на банките в България. Именно заради това и клиентите ни ни подкрепиха в това нелеко начало. Стартирахме в изключително труден момент – в разгара на пандемия и икономическа криза. Основаването на фирмата е естествено продължение на желанието ми да предоставяме най-доброто решение. Изживяваме моментите заедно с клиентите ни, с които неминуемо ставаме близки. В знак на благодарност ни включват в приятелския си кръг, нуждаещ се от нашите услуги. Екипът на Privilege Consulting Servises е двигателната сила за успеха ни. Първостепенна роля в компанията заема  мениджър продажби Петрана Борисова, с която вървим по този път и успешно преодоляваме всяко предизвикателство заедно. Освен че сме лицензирани в областта на кредитно посредничество, в нашето портфолио са включени услугите по съдействие за предоставяне на потребителски кредити и кредити за малък и голям бизнес. Къде сме днес? В началото на годината, обградени от приятели, които мечтаят за дом или да направят инвестиция за бъдещето си. Надявам се годината да е успешна както за нас, така и за тях. Ние вече им дължим успеха си. Към настоящият момент сме позиционирани в София, което не ни ограничава да пътуваме в страната и да помагаме на клиентите да сбъднат мечтите си и да реализират проектите си.

Защо е важно да се ползва консултант при отпускане на кредит?

За успешно финализиране на сделка по покупко-продажба на недвижим имот или рефинансиране е нужен професионален опит и в банковото консултиране, и на пазара на недвижими имоти. Именно благодарение на цялостния поглед можем да помогнем на клиента да намери най-добрата оферта за себе си и да направи информиран избор. Необходимо е цялостно структуриране на сделката, като се вземат предвид месечната вноска, срок на кредита, допълнителни изисквания, съпътстващите продукти и т.н. Нужни са дългогодишни партньорства – с агенции за недвижими имоти, нотариуси и банки. За клиентите съществува риска ако попаднат на нерегистриран посредник да не бъдат  консултирани пълноценно. Услугата, която предоставя лицензираният консултант, е безплатна за клиентите –  възнаграждението се получава от банките при усвоена сделка. Основен принцип на кредитните посредници е безпристрастно и прозрачно съпоставяне на предоставените оферти от банките.

 

Имате ли визия за бъдещето на кредитните продукти и консултантските услуги?

Кредитното консултиране е в начален етап у нас – урегулирано като дейност в България със закон едва през 2016 г. Този тип услуги все още не са развити в пълен капацитет. В момента у нас сделките, затворени с кредитни консултанти, са около 40% по неофициални данни, доста по-нисък от този в Западна Европа – 70%. Така че имаме доста да дадем на клиентите.

 

На каква услуга и до какъв етап на реализация могат да разчитат Вашите клиенти?

Оказваме съдействие на клиентите през целия процес на кредитиране – от идеята до реализиране на проекта. И всичко това на високо професионално ниво, напълно безплатно, независимо от вида и размера на кредита. При първата ни среща с клиента обсъждаме неговите нужди и събираме необходимата информация – доходи, семейно положение, текущи задължения, очаквана месечна вноска, срокове, търсена сума, след което се обръщаме към банките за предоставяне на оферта. При събирането на информация за изготвяне на офертите са важни не само лихвените проценти, а и допълнителните изисквания (в случай, че има такива) за съдлъжник, допълнително обезпечение, срокове, размер на финансиране, съпътстващи продукти и т.н. На втората среща представяме на клиента няколко на брой оферти, съобразени с нуждите му. От този момент нататък ние му предоставяме възможност да направи своя избор. Следващата стъпка е клиентът да подаде документите си в банката, която той е избрал, за да получи предварително одобрение на база доходи – за банките, които го предлагат. Вторият етап след успешно преминат първи е т.нар. „финално одобрение“ от страна на банката, което включва и разглеждане на  предлаганото обезпечение. За да се стигне до финалното одобрение, е нужно събиране на обемна документация. Независимо от това дали продавачът по сделката е частно лице, агенция за недвижими имоти или строителна компания, ние поемаме цялата комуникация по събирането на всички необходими документи.  А това е огромно облекчение за клиента!

Ние влагаме енергия, плам и любов в работата. Хората, които прекрачат прага на офиса ни, не са поредният клиент, на който ще трябва да намерим поредната лихва. Допълнително предимство, което предлагаме, е провеждане на срещите в удобно за тях време и място. Наскоро клиент каза, че изглежда, сякаш тегля кредита за себе си. Но няма вариант това да не е така. Това е многоетапен процес – изборът на банка, подписването на договор, изповядването на сделката, нейното усвояване са само началото. Както казваме и на нашите клиенти, взаимоотношенията ни с тях не приключват с тегленото на кредита, те едва тогава започват.

Вече членувате в АКПБ. На какво се дължи този избор?

Вярвам, че асоциацията защитава интересите на кредитните посредници и ще продължи да го прави и занапред. За да се извършва услугата по кредитно посредничество е необходимо да притежаваш професионален опит, квалификация, да се поддържа годишна застраховка „Професионална отговорност“, за да получиш право да упражняваш тази дейност под надзора на БНБ. Това ни обвързва със строга бизнес етика. Дейността ни не е на ниво „домашен офис“ и желаем да бъдем припознавани като отговорна компания. Членството в АКПБ ни разграничава от нелицензираните кредитни консултанти и ни помага да работим в посока за устойчиво развитие на кредитното посредничество, в среда с ясни правила и задължения за всички. Моето мнение е, че обединени в професионална организация, ще допринесем за този процес, колкото и дълъг да е той.

За повече информация ни пишете на имейл silviya.tomova@pcs.bg  или ни потърсете на тел. 0895 599 154.