Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Възможно ли е рефинансиране на кредит без поръчител

рефинансиране на кредит

Повишаването на цените, което води до увеличаване на разходите на хората, се отразява върху техния месечен бюджет и доходите започват да не достигат. Някои теглят кредити, за да се справят с проблема. Други, които имат кредит, теглят още кредити и влизат в една дългова спирала, от която трудно се излиза. Така все по-трудно ще изплащат вноските си. Затова, ако имате кредит, но изпаднете в тежка финансова ситуация и невъзможност да го погасявате редовно, може да потърсите начин за рефинансирането му. 

Какво е рефинансиране на кредит

Ако условията по кредита, който имате, вече не ви устройват, може да го рефинансирате – да кандидатствате за нов кредит с по-добри условия, с който да изплатите настоящия. По този начин може да получите по-добри лихвени условия, да намалите кредитните си вноски и разходите по заема, да подобрите кредитната си история и т.н. Освен това може да кандидатствате за по-голяма сума от тази за рефинансиране, от която да ви останат допълнителни свободни средства за други цели. 

При рефинансирането, както при стандартен кредит, следва да преминете през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост.  Може да рефинансирате кредита си в същата банка или да изберете друга според условията, които ви предлагат. Затова следва да проучите офертите много внимателно, за да сте сигурни, че това ще оптимизира бюджета ви. Важно е да проверите има ли и каква е таксата за предсрочно погасяване, какви документи и такси се изискват от банката кредитор. В крайна сметка новият кредит трябва да ви излезе по-изгоден от настоящия.

Рефинансиране на кредит без поръчител

Поръчителят е гарант за кредитополучателя и ако той спре да плаща кредита, поръчителят е човекът, който следва да плати задълженията му. Затова и намирането на поръчител не е лесна задача, защото не всеки иска да носи отговорност за чужди задължения. Възможно ли е тогава рефинансирането на кредит без да е необходимо да търсите поръчител? Да, възможно е.

Какво трябва да знаем при рефинансиране на кредит без поръчител

Ако решите да кандидатствате за рефинансиране на кредит, първо трябва внимателно да обмислите следните детайли:

  1. Обърнете внимание на условията, които ви предлага новият кредит, за да погасите стария, за да сте сигурни, че усилията си струват. Такива са по-ниска лихва, по-дълъг срок на изплащане на кредита, по-ниска месечна вноска и т.н. Лихвата е водеща при всеки кредит.
  2. Каква вноска по кредита може да си позволите така, че да можете да я плащате редовно и това да не утежнява месечния ви бюджет. Направете си разчет на приходите и разходите, и определете каква сума може да заделите за изплащане на кредита. Всяко забавяне на плащане по заема може да ви донесе наказателни лихви. 
  3. Размерът на месечните вноски е свързан и със срока на договора за изплащане на кредита. Ако искате да изплатите по-бързо кредита, тогава месечните вноски ще са по-големи. Обратно – ако искате по-малки месечни вноски, тогава срокът на изплащане ще бъде по-дълъг. Така че добре помислете, предвид настоящата ви финансова ситуация, кой е по-добрият вариант за вас.
  4. Проучете какви допълнителни разходи ще трябва да платите, за да не се окаже, че те ще оскъпят новия кредит. Основен разход е наличието на такса за предсрочно погасяване на кредита, която е упомената в договора с банката кредитор. Други разходи, на които да обърнете внимание, са: такса за разглеждане, такса за усвояване, таксите по откриване и поддръжка на сметка, обслужваща кредита, такса за референция, наличие на застраховка и други.
  5. Ако искате да предоговорите настоящите условия по кредита си в същата банка, това става чрез допълнително споразумение към договора, където се записват новите договорени условия. Процесът на предоговаряне е по-бърз и по-лесен, защото банката вече ви познава като клиент и знае вашата кредитна история.

Ако искате да рефинансирате кредита си и да потърсите по-изгодни условия, може да се обърнете за съдействие към кредитен посредник. Кредитните консултанти ще ви помогнат в търсенето на най-добрите условия за финансиране и могат да ви помогнат в анализа на вашите индивидуални възможности. Вместо да обикаляте сами по банки за оферти и да губите ценно време, може да се възползвате от техните услуги, които са напълно безплатни. Можете да потърсите за консултация независимите кредитни посредници тук: http://www.acib.bg/members/.