Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Tag

Етичен Кодекс
Общо събрание АКПБ 2023

Общо събрание на Асоциация на кредитните посредници в България

На 19 септември 2023 г. гр. София, Хотел “Форум”, се проведе редовното Общо събрание на членовете на...

Асоциацията на кредитните посредници в България прие Етичен Кодекс

През последните няколко години, кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо търсене...