Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Tag

интервю
Мария Петкова АКПБ

Кредитирането запазва темпа си, дори е малко по-ускорено

Мария Петкова, председател на Асоциация на кредитните посредници в България в интервю с Веселина Йорданова за...