Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Tag

КЕП

Как да си спестим няколко посещения на банков офис при получаване на кредит?

Общоизвестно е, че квалифицираният електронен подпис (КЕП) е законово приравнен със саморъчно положения и електронният документ...