Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Tag

пресконференция на кредитните посредници в България

Отчитаме година с устойчив ръст на дела на кредитите, отпуснати със съдействието на регистрираните необвързани кредитни посредници.

Кредитното посредничество бележи нови ръстове и през 2020 година. На 09.03.2021 г. се състоя годишната пресконференция...