Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Годишни резултати на АКПБ за 2022 година

АКПБ Годишни резултати 2022

През последните години кредитното посредничество в България бележи изключителен растеж и става все по-популярно сред кредитополучателите. По време на традиционния Годишен коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България, който се състоя на 23 февруари 2023 г., бяха презентирани годишни резултати на АКПБ за 2022 г. с основни акценти и тенденции.

Годишни резултати на АКПБ за 2022 година

По данни на Българска народна банка за целия пазар за 2022 г., общите обеми нови жилищни кредити са били 5.38 млрд. лв., а за 2021 г. – 4.4 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 22.27%. Важно е да се отбележи, че в тези обеми не се включват предоговаряния и вътрешни рефинансирания, които възлизат на 1,3 млрд. лв.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 32.85% до 825 млн. лв. за 2022 г., спрямо 621 млн. лв. за 2021 г. През 2020 г. обемите на ипотечните кредити са били 330 млн. лв. 

Годишният ръст на потребителските кредити за 2022 г., реализирани с посредничеството на членовете на АКПБ, е 50%. В Асоциацията са отчетени 156 млн. лв. за 2022 г. спрямо 104 млн. лв. за предходната година. 

По неофициални данни за 2022 г., общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) е 1.65 млрд. лв. Годишният ръст спрямо 2021 г. се равнява на 38.65%. Следователно ръстът на пазара на ипотечни кредити при регистрираните необвързани кредитни посредници е по-голям от ръста на общия пазар. 

Пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници при ипотечните кредити продължава да расте всяка година: от 20.5% за 2020 г., до 26.9% за 2021 г. и достига до 30.6% за 2022 г. Асоциацията се състои от 27 фирми, които представляват 29% от всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Удивителното е, че АКПБ реализира 50% от общия обем на всички тези кредитни посредници.

За Асоциацията

Понастоящем Асоциацията се състои от 27 фирми-членки, регистрирани към Българска народна банка като необвързани кредитни посредници в България: Кредитланд ЕООД, Фин Сити ООД, Кредит Чойс ЕООД, Нютън ипотечни консултанти ООД, Комфорт Кредит ООД, Революшън Кредит Консулт ООД, Кредит център Кредитур ООД, Ера България АД, Кредитен Център Брейн Сторм ООД, Морски имоти ЕООД, Уиннърс Ипотека ЕООД, Супер Кредит ООД, Иммокредо ЕООД, Финанс Хелп ЕООД, Привилидж Консултинг Сървисиз ЕООД, МС Корект Консулт ЕООД, Кредипорт АД, Кредит мениджър ЕООД, Кредит Брокер ЕООД, Инфинит Тръст ООД, Кредиво България ООД, Умен Кредит ЕООД, Кредит Маркет ООД, „БенчМарк Кредит“ АД, Кредит Зоун ООД, Коин Финанс ЕООД и Ню Проджект Финанс ЕООД. 

АКПБ е отворена за членство към всички регистрирани необвързани кредитни посредници от БНБ. Всеки един от членовете допринася с опит, знания, добри практики, желание за развитие и популяризиране на професията кредитен посредник. Ако искате да станете част от нашето Сдружение, пишете ни на имейл info@acib.bg.

Днес Асоциацията работи в сътрудничество с 17 банкови институции в страната. Като техни партньори и в услуга на клиентите, кредитните посредници помагат всеки клиент да намери своята банка с най-подходящото за него предложение.