Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Годишен коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България

АКПБ коктейл 2023
За събитието

На 23 февруари 2023 г. се състоя традиционният Годишен коктейл на Асоциация на кредитните посредници в България в зала Триадица на елегантния Гранд Хотел София. На събитието присъстваха членовете на Асоциацията и представители на водещи банкови институции, сред които УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Банка ДСК, Алианц Банк, Централна кооперативна банка, Токуда Банк, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Българо-американска кредитна банка, Търговска банка Д и БНП Париба Лични Финанси, както и представители на Асоциация на банките в България.

Вечерта бе открита от Председателя на АКПБ г-жа Мария Петкова, Заместник-председателя г-н Деян Василев и г-жа Екатерина Мишева, член на Управителния съвет. Те споделиха, че през последните години кредитното посредничество в България бележи изключителен растеж и все по-голямо доверие от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. Г-жа Петкова презентира пред гостите годишните резултати за изминалата 2022 г. и отбеляза акцентите в данните. След това Годишният коктейл продължи в неформална среща на кредитните посредници и партньорите от банките.

Мисия и цели на Асоциацията за 2023 година

В началото на презентационната част г-жа Петкова сподели значимите теми, които са част от мисията на Асоциацията:

  • Високо качество на услугата на кредитните посредници за клиентите
  • Насърчаване на лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници
  • Задълбочаване на партньорските взаимоотношения с банковите институции
Председател АКПБ

Тя отбелязва, че е поставено начало на сътрудничество с Асоциацията на банките в България, което ще допринесе за реализирането на целите на АКПБ.

За 2023 г. Асоциацията на кредитните посредници в България си поставя следните цели:

  • Публикуване на регулярна статистика от БНБ за обемите на регистрираните кредитни посредници
  • Атестация на кредитните консултанти с цел подобряване качеството на работа и ограничаване на нелоялната конкуренция от нерегистрирани кредитни посредници
  • Достъп до Централен кредитен регистър
  • Дигитализация на процеси за клиенти и кредитни посредници
  • Качество на услугата и равнопоставеност (Етичен Кодекс)
  • Стратегии за 2023 г.

Асоциацията продължава да работи съгласно принципите и правилата на поведение на приетия през 2021 г. Етичен кодекс. Всеки член на АКПБ следва да спазва професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността си.

Председателят на АКПБ, г-жа Мария Петкова, продължи с презентация на основните акценти от резултатите за 2022 г.

„Асоциацията на кредитните посредници в България отчита по-голям годишен ръст в ипотечните кредити от този на пазара.“

„Удивителното е, че АКПБ реалзира 50% от общия обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници.“

Официалната част на Годишния коктейл завърши с пожелания към 27-те фирми кредитни посредници, които членуват в Асоциацията, и с благодарности към техните партньори, банковите институции. След това събитието продължи в неформална обстановка.