Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кредит Десижън ЕООД: „Отговорни сме към клиентите си и техните нужди“

Теодора Вачева
Интервю с Теодора Вачева, Собственик и управител на Кредит Десижън ЕООД
Теодора Вачева

Представете накратко дейността на компанията.

Кредит Десижън ЕООД е лицензиран кредитен посредник от април 2022 г., като е първият регистриран такъв за гр. Велико Търново. Нашата цел е да популяризираме услугата, която към момента не е много позната в нашия регион, изцяло е в полза на потребителя и безплатна за него. Мисията ни е да сме в услуга на клиентите, да задоволим нуждите им, да помогнем в сбъдването и реализирането на мечтите им и не на последно място да повишим финансовата им култура. 

Всички служители от екипа ни са с дългогодишен опит /над 20 години/ в банковата система и в частност са били на ръководни позиции, пряко ангажирани с кредитирането. Участвали са активно в процеса на продажби и са тясно запознати с финанси, инвестиции, застраховане. Изключителни професионалисти в анализ на ситуации и структуриране на сделки.

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Вярваме, че ролята на кредитния посредник е да предоставя качествена услуга, да осъществява връзката между банката и клиента, като подпомага безпроблемното финализиране на сделката. Когато нуждите и потребностите на клиента са правилно идентифицирани, извършена е професионална консултация, то той има възможността да направи информиран избор. С помощта на кредитния посредник, успява да намери баланса между приходите и разходите си, което води до ненарушаване на зоната му на комфорт, и редовното и навремено изплащане на кредитните му задължения в оптимален срок. 

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

Кредит Десижън е първият кредитен посредник, лицензиран на територията на гр. Велико Търново, като към момента работим основно на местно ниво. В средносрочните ни планове сме поставили за цел позициониране и в някои по-големи населени места в България. Изключително много държим на етичните принципи, честност, лоялност, прозрачност. Отговорни сме към клиентите си и техните нужди!

Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

При всяка една среща с клиент ние:

  • Слушаме внимателно.
  • Идентифицираме нуждите на клиента.
  • Структурираме искането, така че да бъде постигнат максимален ефект за клиента, според неговия профил.
  • Ако кредитът е обезпечен, предварително съгласуваме пазарната оценка с лицензиран оценител.
  • Събираме оферти от банките, с които си партнираме и които отговарят на нуждите на клиента.
  • Изготвяме анализ на получените оферти, който представяме в опростен табличен вид. Обсъждаме го с клиента детайлно и даваме възможност на клиентите си да направят информиран избор.
  • Неотлъчно сме до клиентите си в целия процес по подаване на документи, държим ги в течение по процеса на одобряване на кредита и сме с тях до финализирането, както и при всяка тяхна нужда след затварянето на сделката.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Членството в АКПБ ни дава възможност да подобряваме качеството на услугата си, да обменяме опит с колегите и да обсъждаме добрите практики. Ние се идентифицираме с етичните принципи на Асоциацията и се радваме да бъдем част от нея.

Повече информация за нас и нашите услуги можете да намерите на сайта ни https://www.decision-ts.com/.